Fortsatt distansundervisning till 24 januari för gymnasieelever

Gymnasieskolan kommer fortsatt ha distansundervisning fram till 24 januari. Beslutet gäller alla elever med undantag från gymnasiesärskolan, som fortsätter med undervisning på plats på skolan. När vårterminen börjar den 11 januari sker detta via distansundervisning.

Vi har möjlighet att ta in elever i mindre grupper för att genomföra vissa praktiska moment eller vid behov av extra stöd. Undervisningen kommer i första hand ske via lärplattformen och eleverna följer sitt ordinarie schema. Mer information om distansundervisningen och de praktiska moment som kommer vara förlagda på skolan kommer inför vårterminens start.

Om du behöver hjälp eller stöd med att få situationen att fungera så är du välkommen att höra av dig till din mentor, elevhälsoteamet eller skolledningen. Vi finns tillhands oavsett om du behöver extra stöd i undervisningen eller om du stöter på andra frågor eller bekymmer.