Frågor och svar kring studentfirandet 2020

Hur blir studentfirandet för Naturbruksförvaltningens skolor Axevalla, Uddetorp, Svenljunga och Sötåsen?

Studentfirandet för Naturbruksförvaltningens skolor, naturbruksprogrammet, är fredagen den 12 juni. Firandet kommer ske på olika klockslag under denna dag. Det blir en samling gruppvis som avslutas med att studenterna springer ut för att tas emot av sin familj/närmast anhörig som väntar i/vid en personbil. För att klara av logistiken och att minimera risken för smittspridning tillåts max en personbil per student. Undantag kan eventuellt göras vid extraordinär situation, ta i så fall kontakt med rektor på respektive skola. Det är tillåtet att stå utanför, bredvid, bilen och ta emot studenten men det är då viktigt att hålla avstånd till andra.

Personbilen får endast befinna sig på parkeringen under den angivna tiden för klassens avslutning.

Gymnasiesärskolan på Sötåsen har sitt studentfirande torsdagen den 11 juni, i övrigt gäller samma riktlinjer kring firandet.

Vilka får vara med i personbilen som möter upp studenten?

Studentens närmaste familj. Personer som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år bör avstå från att delta.

Får andra anhöriga komma på avslutningen?

Nej, andra anhöriga och vänner kommer inte kunna delta. Vi förhåller oss till folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla social distans och undvika större folksamlingar.

Kan jag stå på avstånd och titta på utspringet?

Nej, det kan du inte. Vi ber anhöriga och kompisar att visa hänsyn och respektera att reglerna är satta för att kunna genomföra ett firande och utspring för studenterna.

Vad händer efter utspringet?`

Efter utspringet är skolans studentfirande slut. Studenterna springer ut för att tas emot av sin närmaste familj i en personbil och ni lämnar därefter avslutningen tillsammans.

Skolorna, polis och räddningstjänst ber vårdnadshavare att prata med sina elever och studenter om egna firanden denna dag. Vi vill verkligen uppmana alla elever att följa rekommendationerna och ta den rådande situationen på allvar, och inte arrangera egna tillställningar som inte följer rekommendationerna som finns.

Ta hand om varandra – håll avstånd och hjälp till att begränsa smittspridningen.

Vad gör jag om jag känner mig lite krasslig?

Även vid lättare symtom ska man hålla sig hemma. Detta gäller givetvis även vid studentfirande.

Kan ni avblåsa studentfirandet om folksamlingar uppstår?

Ja, om de regler som finns inte följs kan vi som myndighet tvingas avblåsa studentfirandet. Därför är det viktigt att du som student och vårdnadshavare tar ansvar för att reglerna följs.

Kan ni förstå besvikelsen hos blivande studenter när de inte får fira på traditionellt sätt?

Ja, självklart förstår vi deras besvikelse. Detta är ett stort tillfälle som många väntat länge på och det läge vi har idag kan skapa både mycket känslor och frustration. Vi tror dock också att det finns en stor förståelse för att vi alla måste hjälpas åt och vi gör allt för att det ska bli ett firande att minnas även i detta läget.

Kan läget förändras fler gånger innan studenten?

Ja, läget kan förändras med kort varsel utifrån folkhälsomyndigheten eller andra myndigheters rekommendationer.