Distansundervisning för gymnasieelever vecka 8

Under vecka 8 gäller distansundervisning för dig som går på gymnasiet på grund av ökad smittspridning av covid-19 i Västra Götaland. Beslutet togs under söndagen 21 februari av smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen och gäller för hela vecka 8. 

Gymnasiesärskolan är undantaget från beslutet och fortsätter med undervisning på plats på skolan.

Information från Smittskydd Västra Götaland om rekommendationen om distansundervisning.