Modellodlingen på Angereds gård - summering och projektavslut

Person står bakom odlade grönsaker

Känner du till Modellodlingen på Angereds gård? Nu har du en av få chanser att höra projektledaren och stadsbonden Klara Hansson berätta om att starta en småskalig grönsaksodling. Från att tidigare varit en kalvhage producerar nu denna Market Garden mer än 3000 kg grönsaker per säsong!

Naturbruksförvaltningen och Fastighetskontoret bjuder in till en avslutande inspirationsföreläsning för Climate-KIC-projektet SATURN som pågått sedan 2019 och avslutas nu vid årsskiftet. Klara Hansson kommer berätta om arbetsmetoden Market Gardening, hur hon stegvis byggt upp odlingen, kostnader för att starta och driva en odling på 700 m2 effektiv odlingsyta och hur mycket tid som krävts. Klara har haft en 75% anställning hos Fastighetskontoret som tillhör Göteborgs stad och förutsättningen för handel med skörden har varit att leverera direkt till skolor och äldreboenden, detta kommer hon såklart berätta om.
Klaras tjänst är finansierad via EU-medel genom Climate-KIC-projektet SATURN.
 
Varmt välkommen att delta onsdagen den 8:e december på plats eller digitalt via länk, observera separat anmälan. Max antal deltagare är 45 inkl. personal och talare. Vi följer FHM restriktioner och rekommendationer. Evenemanget ges även digitalt och vid nya restriktioner genomförs det endast digitalt.
 
På plats Angereds gård
 
Kl.17.00 Mingel och fika
Kl.17.30 Föredraget startar
Kl.18.30 Föredraget avslutas med möjlighet att ställa individuella frågor efter.
Kl.19.00 Avslut
 
Det är kostnadsfritt att delta. Anmälan krävs för beräkning av fika.
 
Anmäl dig här för att delta på plats;
 
Digitalt via Zoom
 

Kl.17.30 Föredraget startar, det digitala mötet sker via Zoom.

Tänk på att ha bra uppkoppling och att hålla ljudet avstängt under mötet.Sista 10 minuterna finns tid för frågor, skriv din fråga i chatten. Det ges möjlighet för personliga frågor mellan 18.30-19.00. Gäller både deltagare på plats och digitalt. Skriv i chatten om du har en fråga efter föredraget.

Kl.18.30 Föredraget avslutas 

Det är kostnadsfritt att delta. Anmälan krävs för att få tillgång till länken till mötet.

Anmäl dig här för att delta digitalt via Zoom; 

https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/1897