Skagerrakkonferensen samlar värdekedjan för hållbart bruk av vårt gemensamma havsområde

Publicerad:
Cecilia Nilsson, verksamhetsledare i Svinesundskommittén står vid en fiiskebåt på en kaj.
Fotograf: Linda Smith

Skagerrakkonferensen 18-19 oktober har i år tema maritima råvaror. Vi frågar Cecilia Nilsson på Svinesundskommittén som är en partner till konferensen, om vad den och vår samverkan med Norge mer handlar om, Konferensen samlar utöver representanter för näringsliv och forskning inom blå - och hållbar - resursutveckling, politiker och aktörer från olika myndigheter från både Sverige och Norge.

Vilken är din roll i Svinesundskommittén?

Jag är vd eller daglig leder som det kallas i Norge. Jag jobbar nära våra norsk-svenska politiker och har som uppdrag att skapa mötesplatser och projekt där aktörer arbetar gemensamt för att utveckla gränssamhället med jobb och tillväxt. Vårt mål är att fortsätta vara den mest integrerade gränsregionen i Skandinavien. Riksgränsen ska vara en resurs snarare än ett hinder för regionens invånare och företag.

Vilka är de lättaste frågorna och stötestenarna i det norsk-svenska samarbetet?

Just nu finns det en stor vilja politiskt att samarbeta. Pandemin och gränsstängningen har väl fått oss att inse att vi inte kan ta varandra för givet. Men det är en utmaning att förverkliga den viljan, eftersom i det dagliga så fungerar våra länder i nationella system. Att arbeta med gränsöverskridande utveckling kräver uthållighet och nytänkande. Det är spännande!

Vad gör Svinesundskommittén för nytta för Västra Götaland?

Norge är en otroligt viktig exportmarknad för företagen i Västra Götaland. Näst efter USA är det till Norge som västsvenska produkter säljs mest. Därför måste flödet av varor och människor över gränsen fungerar på bästa sätt. Svinesundskommittén främjar nätverkande, kontaktskapande och information som underlättar företagens affärer över gränsen. Vi har fokus på skoglig bioekonomi, besöksnäring och marin näringsutveckling.

Vad hände på Gränsregionalt Forum då gränsrepresentanter mötte EU-ministern?

Svinesundskommittén som var värdar, ordnade  på Gränsregionalt Forum 18-19 september i Strömstad ett samtal med EU-minister Jessica Roswall (M) tillika ansvarig för Nordiskt samarbete, där hon fick möta företagsrepresentanter för de marina näringarna ”Svenskt Vattenbruk och sjömat”. Näringslivschef Helena Starfelt deltog från VGR:s sida och berättade bland annat om Norgestrategin och satsningen på Svinesundskommittén, Politiskt forum Skagerrak och Skagerrak-konferensen i oktober. 

VGR lyfte de marina näringarna och budskapet var - utöver att gränsspecifika frågor behöver få större genomslag på den nationella arenan - hur företagen gynnas av att vårt gemensamma hav också utgör en marknad.  Affärsutveckling underlättas om marknaden är gemensam och inte styrs av olika lagstiftning och krav i de två länderna.

Vilka riktar sig Skagerrakkonferensen 18-19 oktober till?

Framför allt näringslivet, men också till politiker, forskare och myndigheter som arbetar med blåa näringar och utveckling. På Båthuset Scene i Fredrikstad kommer svenska och norska entreprenörer och innovatörer att samlas för att dela med sig av såväl beprövade som nya sjömatsprodukter samt nya användningsområden för havets råvaror.

Varför ska man inte missa den här konferensen?

Här får du en möjlighet till relationsbyggande, skaffa dig kunskap om den norska marknaden och få kontakter till starka finansiärer bland annat. Ett särskilt event för startups ordnas i samarbete med Högskolan i Østfold och Innovatum. Kompetens och utbildning för att säkra framtidsbehovet av kvalificerad arbetskraft och värdeskapande innovation är också ett viktigt inslag på konferensen.

Dessutom blir det väldigt trevligt på kvällen på Østfolds bästa restaurang. Marina näringar och livsmedel är styrkeområden i Västra Götaland. Det finns en potential och möjlighet att bli än starkare genom att samarbeta med norska aktörer, avslutar Cecilia Nilsson.

Skagerrakkonferensen i Fredrikstad 18-19 oktober

Svinesundskommittén

Politiskt Forum Skagerrak

Maritima näringar