Politiskt Forum Skagerrak

Politiskt Forum Skagerrak som bildades 2022 arbetar för att främja näringslivsutveckling och adressera målkonflikter mellan miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling inom de marina och maritima näringarna i området.

Forumets uppdrag är att vara ett forum för information, dialog, och koordinering om gemensamma utmaningar och möjligheter. Forumets medlemmar ser en stor potential med att arbeta med näringslivet på båda sidor gränsen.

Syftet är att stödja utvecklingen av ny marin livsmedelsproduktion, maritim industri och att möjliggöra för fler arbetstillfällen inom dessa områden.

Svinesundskommittén kommer utgöra forumets sekretariat. Svinesundskommittén är en av tolv gränskommittéer i Norden, och har Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen som medlemmar, liksom kommuner längs gränsen.

Politiskt Forum Skagerrak

Politisk representation i Politiskt Forum Skagerrak

  • Mats Abrahamsson (M)
  • Madeleine Jonsson (MP)

Anders Carlberg

Regionutvecklare - kompetensförsörjning, maritima näringar, life science