Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Notiser om regional utveckling.

Aktuellt

 • Första rapporten från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning
  Nu har forskarrådet som på uppdrag av miljönämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) följer upp klimatomställningen i länet lämnat sin första rapport. Detta sker samtidigt som den årliga uppdateringen av koldioxidbudgeten som regionstyrelsen antagit för Västra Götaland presenteras. Den visar att från 2022 behövs en minskning av utsläppen i Västra Götaland med 19 % för att nå klimatmålet.
 • Fortsatt forskningssamverkan mellan Västra Götalandsregionen och SOM-institutet
  Västra Götalandsregionen och Institutet för samhälle, opinion och media (SOM-institutet) vid Göteborgs universitet fortsätter att samverka kring forskning om utvecklingen i Västra Götaland ur ett invånarperspektiv. Regionstyrelsen beslutar att godkänna avtal om fortsatt forskningssamverkan och avsätter totalt 9,8 miljoner kronor under perioden 2022 - 2026.
 • Detaljplanen för Sahlgrenska Life har vunnit laga kraft
  I december antogs detaljplanen för vård och forskning vid Per Dubbsgatan av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Nu har överklagandetiden passerat och planen har vunnit laga kraft. Bestämmelserna för markens användning blir därmed gällande och från kommunens sida är det grönt ljus att genomföra planen.
 • Nytt verksamhetsstöd
  Nu finns möjligheten att söka verksamhetsstöd för organisationer som arbetar med social hållbarhet med inriktning mot folkhälsa.
 • Ansök till Västra Götalandsregionens konstnärliga referensgrupp
  Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar varje år 20 miljoner kronor till det fria kulturlivet i Västra Götaland via medel till utvecklingsprojekt. Nu söker vi sakkunniga till den konstnärliga referensgruppen som ska utgöra ett stöd i projektbedömningen 2022-2023.
 • Tillsammans för en ledande life science-nation
  Life science-strategin för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft firar två år! Den 17 januari är det dags för 2022 års nationella life science-konferens där vi tillsammans kommer att uppmärksamma och accelerera arbetet i Sverige för att uppnå målet att vara en ledande life science-nation.
 • Litteraturpolitiskt toppmöte i Göteborg officiellt startskott för Unesco-utnämning
  För första gången arrangeras ett nationellt litteraturpolitiskt toppmöte i syfte att kraftsamla kring svensk litteraturpolitik. Fredagen den 4 mars 2022 möts politiker och tjänstepersoner från nationell, regional och kommunal nivå samt företrädare för olika delar av litteraturbranschen på Svenska Mässan i Göteborg för att diskutera framtidsfrågor för svensk litteratur. Det litteraturpolitiska toppmötet är en del av Göteborgs startvecka för arbetet som officiellt utnämnd Unesco City of Literature.
 • Flera satsningar på nystart inom kulturområdet
  På årets sista sammanträde för kulturnämnden i december beslutade nämnden att använda överskottet från 2021 (orsakat av pandemin och framflyttade satsningar) till att bidra till nystart av kulturområdet. Den 14 december hölls en presskonferens där kulturnämndens ordförande Conny Brännberg och kulturchef Katti Hoflin kommenterade nuläget för kulturområdet och blickade framåt mot 2022.
 • Beslut om medel till utbyggnad av laddinfrastruktur i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen hanterar stöd för strategiska samverkansprojekt för investering i laddinfrastruktur för tunga och lätta fordon och fartyg. Dessutom erbjuder VGR planeringsstöd för kommuner och aktörer. Regionutvecklingsnämnden beviljade 17 december medel för en rad nya laddinfraprojekt i Västra Götaland.
 • Aktörer i Västra Götaland tar ledatröjan i textilbranschens omställning
  Aktörer i Västra Götaland drar på sig ledartröjan inför omställningen till en hållbar och cirkulär textil och modebransch. Det kräver en innovationskapacitet och drivkraft - som redan finns här. Nu kickstartar samverkan mellan fjorton organisationer inom bransch, akademi och näringsliv i projektet ”Västra Götaland - Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode” som miljönämnden i Västra Götalandsregionen initierat.
 • Västra Götalandsregionen satsar på Campus Dalsland
  Regionutvecklingsnämnden har idag beslutat om drygt 5,6 miljoner kronor för medfinansiering av projekt ”Campus Dalsland”, en utbildningssatsning med start vid årsskiftet.
 • Dalsland blir testarena för nya lösningar
  Dalsland blir testarena för nya lösningar som ska bidra till utveckling och omställning. Fullföljda studier och minskat utanförskap. Utbyggnad av digital infrastruktur. Fler jobb från stat och region. Testa nya lösningar för kollektivtrafik, näringsutveckling samt attraktivt boende. Det är målen i den stora gemensamma satsningen ”Det goda livet i Dalsland” som startar vid årsskiftet.
 • VGR kommenterar beslut av utvecklingscentrum för batterier i Göteborg
  Volvo Cars och Northvolt har fattat beslut om att bygga ett forsknings- och utvecklingscenter i Göteborg för batterier som ska tillverkas i en planerad batterifabrik. I centret utvecklas kommande generationer av hållbara batterier.
 • Män arbetar övertid och kvinnor arbetar deltid
  Den senaste SOM-undersökningen i Västra Götaland fokuserar på arbetsliv och visar på stora skillnader mellan kvinnor och män i regionen, både när det kommer till rapporterad veckoarbetstid och inställningen till arbete. Analyserna presenteras i den nya forskarantologin Alltid måndag?.
 • Byggstart Göteborg - Borås kvar i nationell infrastrukturplan
  Idag offentliggjorde Trafikverket sitt förslag till reviderad nationell transportplan 2022-2033. Förslaget innehåller viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för invånare och näringsliv. Det mest glädjande beskedet är att Västsveriges viktigaste prioritering, sträckan Göteborg-Borås finns kvar. Planerad byggstart är 2025-2027.
 • Globalt elmotorföretag etableras i Åmål – stärker Västsveriges internationella konkurrenskraft inom elektrifiering
  På tisdagen tillkännagav Dana Incorporated, en världsledande leverantör av drivlinor och elsystem för mobilitetssektorn, en investering på drygt 440 miljoner svenska kronor för att bygga världens första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon - i Åmål i Västra Götaland. Tillverkningen väntas komma igång fjärde kvartalet 2022 och kommer initialt att vara fokuserad på elmotorer. Den nya anläggningen väntas skapa 80 nya direkta jobb i Åmåls kommun. Investeringen blir strategiskt viktig för det västsvenska fordonsklustret.
 • Föräldrastöd ska hjälpa barnen att klara skolmålen
  Ett av de största hoten mot hållbar utveckling i Västra Götaland är utanförskap. Utslagning kan börja redan i förskoleåldern. Ju tidigare insatser sätts in, desto större är chansen att utvecklingen kan vändas rätt. Sedan 2015 har regionutvecklingsnämnden avsatt resurser, sociala investeringar, för att genom strategiska insatser främja barns och ungas utveckling och hälsa.
 • Ny stambana försenas flera år
  Trafikverket meddelar idag att de pausar arbetet med ny stambana genom Härryda. Arbetet kommer fortgå i övriga kommuner i stråket och Trafikverket siktar fortsatt på en byggstart någon gång 2025-2027. Däremot kommer trafikstart för hela sträckan Göteborg – Borås bli försenad.
 • VGR på COP26
  Om slutresultatet av förhandlingarna ska kunna ses som framgångsrika, måste de förutom att försvara 1,5°-målet också säkra att den regionala och lokala nivåns inflytande över besluten eftersom det är där de flesta av lösningarna måste implementeras, menar Magnus Berntsson (KD), Västra Götalandsregionen.
 • Göteborg utnämnd till Unesco City of Literature
  Göteborg har idag blivit utnämnd till Unesco City of Literature, i det internationella nätverket för kreativa städer. Utnämningen gör Göteborg till Sveriges första kreativa stad inom området litteratur.
 • Ansök om kulturstipendier för 2022
  Nu kan du som är konstnär eller kulturarbetare ansöka om kultur- och arbetsstipendium samt gästateljéstipendium från Västra Götalandsregionen. Sista ansökningsdag är 15 december.
 • Nu söker vi fler medarbetare till kulturavdelningen!
  Vill du jobba med kulturfrågor på Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen? Nu behöver vi rekrytera regionutvecklare till kulturavdelningen! Det finns två tjänster att läsa mer om och söka på länkarna nedan.
 • VGR och Göteborg i riksdagen för att driva igenom satsning på Göteborg-Oslo
  Det är inte längre rimligt att det ska ta dubbelt så lång tid för ett tåg som för en bil att köra mellan Göteborg-Oslo menar Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad. Vår omvärld ställer om till järnväg, och just nu finns chansen att få halva investeringen finansierad av EU.
 • Västsvenska politiker till riksdagen för bättre förbindelser med Norge
  Kristina Jonäng (C), regionråd i Västra Götalandsregionen och Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg är i morgon torsdag 28 oktober inbjudna till riksdagens trafikutskott för att tala om behovet av en bättre järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo och de möjligheter som nu finns till EU-finansiering.
 • Vinnarna i årets kökshjälte 2021
  Gunilla Martinsson från Munkedals kommun blev vinnare i kategorin Årets eldsjäl. Och Skövde blev vald till Årets kommun. Vinnarna presenterades idag på en lunch på Regionens hus i Göteborg.
 • AI ska väcka intresse för porslin på Rörstrand Museum
  Kulturnämnden ger medel till ett pilotprojekt inom artificiell intelligens (AI) som ger museibesökare och porslinsintresserade möjlighet att lära sig mer om Rörstrand Museums samlingar. Intresse och nyfikenhet finns - museet får årligen 1 500 frågor rörande sitt porslin och sina samlingar med 17 000 föremål.
 • Årets parasportstipendiater är utsedda
  Västra Götalandsregionen uppmärksammar varje år idrottare som är goda förebilder och som står för fantastiska prestationer inom parasporten. Personer som därmed inspirerar andra att idrotta aktivt. VGR uppmärksammar även en ledare och en idrottsguide som värnar om god etik och har ett brinnande engagemang för parasportrörelsen. Idag delar regionfullmäktige ut fyra parasportstipendier.
 • 32 miljoner i verksamhetsstöd till kulturlivet i Västra Götaland
  Kulturnämnden har beviljat ett 60-tal kulturaktörer treåriga verksamhetsstöd om totalt 32 miljoner kronor. De nya sökbara verksamhetsstöden ska stärka kulturlivet i hela Västra Götaland och fokuserar på basverksamhet, snarare än avgränsade projekt eller satsningar.
 • Hållbarhet och konkurrenskraft i fokus i regionutvecklingsnämndens miljardbudget för 2022
  Regionutvecklingsnämnden har idag beslutat om drygt en miljard kronor i detaljbudget för 2022. Den präglas av återstart efter pandemin och har fokus på regionfullmäktiges mål att stärka innovationskraften, bygga kompetens och knyta samman Västra Götaland. En stor del går till insatser inom elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Det klimatstrategiska arbetet genomsyrar samtliga mål och fokusområden i budgeten.
 • Nytt center ska accelerera industriell användning av additiv tillverkning
  Västra Götalandsregionen beslutade nyligen att avsätta fem miljoner kronor i år för att bygga upp ett nationellt Applikationscentrum för Additiv Tillverkning (även kallat 3D-printing) med placering i Västra Götaland. Projektet är det första i en rad projekt under en femårsperiod där VGR förväntas gå in med totalt 25 miljoner kronor. Den största delen av finansieringen för centret kommer från medverkande företag.
 • Västra Götaland satsar på att bli en sammanhållen och transporteffektiv region
  Förslaget för den regionala transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2022-2033 pekar ut riktningen och visar vilka infrastruktursatsningar som ska prioriteras framöver. Målet är att skapa bättre förutsättningar för resor och transporter och den är en av flera pusselbitar i arbetet att ställa om Västra Götaland. Nu går planen ut på remiss.
 • Den västsvenska textilbranschen ska bli bäst i Europa på textil och cirkulär ekonomi
  Nu samlar Västra Götalandsregionen den västsvenska textilbranschen för att växla upp och bli bäst i Europa på textil och cirkulär ekonomi. Målet är att bli ett ”textilbranschens Silicon Valley”. På Textilkalaset den 20 oktober samlas vi på Textile Fashion Center i Borås för att presentera förslaget till strategi.
 • Matsamarbete kan ge fler jobb i väst
  Resurscentret Lokalproducerat i Väst ger livsmedelsproducenter råd, stöd och kontakter i Västra Götaland. Initiativet startade för snart 15 år sedan av länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen tillsammans och är ett av flera exempel på ett fungerande samarbete mellan de två organisationerna för att utveckla länet. Det berättar Tillväxtverket i en film och en artikel som ett gott exempel på insatser för en livskraftig landsbygd.
 • Nu får Göteborg tre nya publika laddstationer för tunga fordon
  Redan år 2023 ska samtliga fordon inom Göteborgs Stad drivas fossilfritt. Elektrifieringen av tunga fordon som last- och sopbilar är en viktig del för att nå målet. Nu går flera tunga aktörer på området ihop i ett gemensamt projekt för att skapa tre nya publika laddstationer för tunga fordon.
 • Fehmarn Bält-förbindelsens öppnande kräver åtgärder i Sverige
  Den 30 september besökte företrädare från Västra Götalandsregionen byggandet av tunneln under Fehmarn Bält. På plats i Rödby, Danmark var också lokal- och regionpolitiker från Norge, Sverige, Danmark och Tyskland, alla medlemmar i organisationen STRING, ett gränsöverskridande politiskt samarbete vars ambition är en grön megaregion som kan vara ledande i omställningen mot ett grönt Europa.
 • Idag presenteras nytt forskarråd för klimatomställning i Västra Götaland
  Idag startar sex forskare sitt uppdrag från Västra Götalandsregionens miljönämnd för att följa upp klimatarbetet i länet, och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs.
 • Kraftsamling för elektrifiering i Västra Götalandsregionens egna verksamheter
  Västra Götalandsregionen medverkar just nu i en västsvensk kraftsamling för hållbar omställning inom elektrifiering, som en del av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. Nu har Västra Götalandsregionen lanserat sin plan för införande av elfordon i sin egen organisation.
 • Beslut om tunnel under Göta älv
  Den 16 september fattade kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslut om att en tunnel under Göta älv är det bästa alternativet för Lindholmsförbindelsen. Regionfullmäktige tog sitt beslut 10 maj.
 • Utlysning för projektstöd till utvecklingsprojekt för social hållbarhet
  Nu öppnar utlysningen för projektstöd till utvecklingsprojekt för social hållbarhet. Syftet med projektstödet är att främja folkhälsa och mänskliga rättigheter i Västra Götaland och kan sökas av det civila samhället för ett- till treåriga utvecklingsprojekt. Projekten ska uppvisa en tydlig utvecklingsidé och vara regionala projekt eller projekt som genomförs lokalt men är av regionalt intresse för hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2021-12-14 07:33