Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Aktuellt

Notiser och pressmeddelanden om regional utveckling.

Aktuellt

 • Kulturnämndens budget 2021
  Kulturnämnden har beslutat om detaljbudget för 2021. Viktiga förändringar till nästa år är en ändring i de 30 uppdrag som omfattar ca 75% av nämndens budget, samt några nya satsningar inom form och design, pedagogisk kompetensutveckling för lärare samt satsning på musik, cirkus och dans.
 • VGR satsar på ledutveckling- kvalitetssäkrar 200 mil vandrings- och cykelleder
  Västra Götalandsregionen beslutade idag att bevilja 10 800 000 kronor till Västkuststiftelsen som samordnare för projektet ”Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder”. Satsningen är ett stort kliv framåt för att bli Sverigeledande på vandrings- och cykelleder, i syfte att öka tillgängligheten och skapa ett nät av fler kvalitetssäkrade och trygga regionala leder i Västra Götaland.
 • Stationslägen nyckeln till framgång för nya stambanor
  Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland går idag tillsammans ut i ett öppet brev till regeringen för att betona vikten av strategiska stationslägen och en stark samhällsplanering i den aviserade satsningen på nya stambanor. - Det är nyckeln till att nya stambanor kan bli en vital ekonomisk ryggrad för både landsbygden och stationssamhällen, skriver de regionala företrädarna, bland dem Johnny Magnusson (M).
 • Boende nära stora byggprojekt är mer positiva till infrastruktur
  Många infrastrukturprojekt har genomförts de senaste åren och nya planeras ta fart framöver. Satsningarna ska bidra till ökad tillgänglighet och bättra förutsättningar för hållbart resande. Nu visar en undersökning från Västra Götalandsregionen att invånare som bott nära ett större byggprojekt har en positivare inställning till infrastruktursatsningar liksom en högre framtidstro.
 • Nya rapporter om Smart specialisering i Västra Götaland
  Smart specialisering handlar om att värna det som bidrar stort till den regionala ekonomin. Men det handlar lika mycket om att bidra till att bredda och diversifiera det regionala näringslivet. Två nya rapporter beskriver regionala specialiseringar i Västra Götaland utifrån olika perspektiv.
 • Ökande kunskapsresultat vid VGR:s naturbruksskolor
  De senaste åren har snittbetygen ökat för varje år vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga. Från att 2017 ha legat på 14,4 så ligger nu snittbetyget på 15,1 när alla tre skolornas betyg räknas samman.
 • VGR i samtal med infrastrukturminister Tomas Eneroth om ny stambana
  Västra Götalandsregionen driver att en utbyggd stambana ska tillåta en restid Göteborg-Borås på 35 minuter, ha ett centralt stationsläge i Borås, en tåganslutning under mark vid Landvetter flygplats och en station i Mölndal med koppling vidare in i Västlänken. Ministern konstaterade att behoven i Västsverige är stora, liksom potentialen med ny stambana.
 • Pandemin raserar 10 års utveckling av kollektivtrafiken
  Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat med 30% jämfört med samma period förra året. Det är lika mycket som den totala ökningen det senaste decenniet. Om det främst beror på hemarbete, resor med cykel, gång eller bil är ännu för tidigt att fastslå. Men våra nya resvanor kan ha stor betydelse för hållbart resande på sikt.
 • Samråd om järnvägen Göteborg - Borås
  Från 14 september 2020 kan du lämna synpunkter på den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås med planerad byggstart 2025-2027 . Den är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm. Trafikverket visar nu i en inspelad presentation läget i utredningen och förslagen på järnvägskorridorer och stationslägen.
 • Seminarium: Perspektiv på konstnärligt företagande
  Seminarium för dig som arbetar med kulturella och kreativa näringar. Under dagen presenteras goda exempel, modeller och tillvägagångssätt som regionerna använder för att stötta konstnärers företagande. Bland de medverkande finns regionutvecklarna Lisa Belfrage och Sofia Lubian från Västra Götalandsregionen. Perspektiv på konstnärligt företagande hålls den 18 september, kl. 9-15 (på Zoom).
 • Uddevalla kommun - testar digital elevhälsoenkät
  Den första september påbörjades en POC (proof of concept) av Västra Götalandsregionens digitala elevhälsoenkät. Uddevalla kommun är först ut med att testa enkäten som går ut till elever i fjärde klass, åttonde klass samt första året på gymnasiet.
 • Webbinarium om kulturens betydelse för regional utveckling
  Varmt välkomna till ett seminarium om kulturens betydelse för regional utveckling, som arrangeras av Reväst i samarbete med Borås stad.
 • Arbetslöshet och varsel v 34
  Totalt är 77 900 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört med 6,6 procent i slutet av februari. Under ungefär halva augusti har 1 200 personer varslats i Sverige, varav 240 i Västra Götaland.
 • VGR med i expertkommitté som ska kvalitetssäkra Lån för Social Hållbarhet
  Kommuninvest har skapat en ny expertkommitté för social hållbarhet som ska granska låneansökningar för Lån för Social Hållbarhet. Västra Götalandsregionen är en av de organisationer som representeras i kommittén.
 • Bamses Må bra- tidning - hur funkar den?
  Bamses Må bra tidning är ett material och en metod för att att främja och stärka familjers hälsa och förebygga övervikt och fetma. Det innehåller en tidning och ett pussel som ett stöd för samtal. Nu har en forskare studerat hur detta fungerar genom att familjer har berättat om sina tankar om hälsa och hälsosamma val och hur de upplevt själva interventionen. 
 • Arbetslöshet och varsel v 33
  Under de två första veckorna i augusti har 800 personer varslats i Sverige, varav 80 i Västra Götaland. Under juli varslades här cirka 500. Totalt är 78 100 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört 6,6 procent i slutet av februari.
 • Debatt: Nya stambanor krävs för att nå klimatmålen
  En modern järnväg skapar nya och större arbetsmarknadsregioner där man kan resa snabbare och klimatsmart, skriver bland andra Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen. För att återstarten av samhället efter coronapandemin ska vara en del av klimatomställningen krävs det nu att viktiga beslut om nya stambanor tas från nationellt håll. 
 • Arbetslöshet och varsel v 32
  Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 32 (3 augusti – 9 augusti) med 470 personer. Endast 10 personer varslades under samma vecka.
 • Arbetslöshet och varsel juli
  Under juli varslades cirka 3 600 personer i Sverige varav knappt 500 i Västra Götaland, vilket är färre än under de senaste månaderna. Arbetslösheten ökade under sista veckan i juli med 200 personer.
 • Arbetslöshet och varsel v 28
  Mellan 1-10 juli har preliminärt 2 400 personer varslats i Sverige, varav ca 250 personer i Västra Götaland. Totalt är nu 77 100 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,7 procent av arbetskraften.
 • Arbetslöshet och varsel v 27
  Till och med den 26:e juni har 10 700 personer i Sverige varslats, varav 2 200 i Västra Götaland. Totalt är 74 800 personer öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,5 procent av arbetskraften i Västra Götaland.
 • Arbetslöshet och varsel v 26
  Totalt under perioden mars-19:e juni har 86 500 personer varslats i Sverige varav 15 600 i Västra Götaland. Antalet arbetslösa har ökat från 59 600 i slutet på mars till 74 400 i juni till och med 22:a juni.
 • 54 miljoner till omställning i kompetens i västsvenskt näringsliv
  Göteborgsregionen har tilldelats 54 miljoner kronor för att genomföra olika satsningar kring kompetensomställning till näringslivet. Tack vare ett gediget samarbete mellan flera aktörer har man identifierat vad som behöver göras.
 • Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal
  Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans undertecknat en avsiktsförklaring för att fortsatt främja biogas i Fyrbodal. Nämnder och styrelser är eniga om att regiontrafiken ska köra på biogas och att produktion och användning av biogas spelar en fortsatt viktig roll som en del i omställningen till oberoende av fossila drivmedel för att klara klimatmålen.
 • Arbetslöshet och varsel v 25
  T.o.m. den 19:e juni har 8 700 personer i Sverige varslats, varav 1 800 i Västra Götaland. Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 25 (15/6 - 21/6) med 1 300 personer, ungefär som veckorna innan.
 • Utökat stöd till kulturföretag med anledning av covid-19
  Covid-19 har slagit hårt mot flera kulturföretag i Västra Götaland, som förlorar inkomster och arbetstillfällen. Västra Götalandsregionen förstärker därför utlysningen till kulturella och kreativa näringar med ytterligare 4,5 miljoner kronor. Pengarna har fördelats till 13 organisationer som kommer att genomföra projekt med fokus på företags- och kompetensutveckling. De förväntas genom sina insatser att nå uppemot 500 företag och över 1000 individer.
 • Kulturarbetare får kompetensutveckling som stöd under covid19
  Västra Götalandsregionen delar ut 100 utbildningsstipendier till konstnärer och kulturutövare på grund av förlorade arbetstillfällen under pandemin. Med ersättningen som stipendiet innebär kan stipendiaterna välja en eller flera av tre digitala kurser som kompetensutveckling. I höst öppnar kurserna för alla konstnärer och kulturutövare som vill ta del av dem kostnadsfritt utan stipendium.
 • Utvecklingscheckar för forskningsprojekt i åtta företag
  Det var rekordstort intresse för vårens utlysning av Västra Götalandsregionens FoU-kort. Sexton ansökningar kom in och åtta kunde beviljas. De åtta beviljade ansökningarna har stor spridning, från Gullspång till Göteborg och från branscher som läkemedel, livsmedel, transport, lager och så kallad ”ed-tech”.
 • Högt tryck på VGR:s stöd för affärsutveckling med anledning av Covid-19
  I ett led att stötta företagen i Västra Götaland med anledning av Covid-19, har VGR genomfört flera riktade satsningar, däribland utlysningen affärsutvecklingscheck. Utlysning utformades utifrån företagsutveckling och lokal samverkan i åtanke där företag ställer om för att möta de behov som samhället står inför.
 • Västra Götalandsregionen satsar på kunskapscentrum i Skaraborg
  Projektet ska vidareutveckla ett produktionstekniskt laboratorium vid ASSAR Industrial Innovation Arena vilket stärker regionens möjligheter för tillverkning av elmaskiner till elfordon. Beslut om finansiering med 21 miljoner kronor fattades torsdagen den 4 juni av Västra Götalandsregionen.
 • Arbetslöshet och varsel v 23
  Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 23 (1/6 - 7/6) med 1 700 personer. Första veckan i juni varslades knappt 3 100 personer i Sverige varav 560 i Västra Götaland.
 • Aktuella västsvenska perspektiv på nationella förutsättningar
  Den 5 juni var gruppledarna i Västra Götalandsregionen värd för ett digitalt möte med riksdagsledamöterna från Västra Götaland. Tidigare har dessa sammankomster varit fysiska möten och medan formerna och förutsättningarna nu har ändrats, består vikten av samarbete och dialog för gemensamma västsvenska intressen i nationella frågor. Det senaste mötet hölls innan årsskiftet och förutsättningarna och läget i Västra Götaland, Sverige och världen har skakats om rejält sedan dess av den rådande pandemin.
 • Arbetslöshet och varsel v 22
  8 600 personer varslats i Sverige till och med 29 maj, varav 2 200 i Västra Götaland, och den största andelen av dessa finns inom tillverkningsbranschen. Totalt är 70 000 personer öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8 procent av arbetskraften i Västra Götaland.
 • Västsverige storsatsar för hållbar omställning
  Coronakrisen har ställt oss inför mycket stora utmaningar på både kort och lång sikt. Parallellt med att vi parerar de omedelbara effekterna för både företag och anställda måste vi blicka framåt. Västsverige investerar nu för att accelerera omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion och för att ta oss snabbare ur krisen, skriver bland andra Johnny Magnusson (M) och Helen Eliasson (S), regionstyrelsen Västra Götalandsregionen i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
 • Vinnaren av Unga Landsbygdspriset i Väst 2020
  Nu har Västra Götalandsregionens pris Unga Landsbygdspriset i Väst 2020 delats ut till det andra företaget av två vinnare, Marcus Karlsson, H Karlsson Charkuterifabrik/Peas of Heaven i Härryda. Hans tips till andra unga entreprenörer är att det viktigaste är att aldrig stanna upp utan bara köra! Och att man måste göra misstag för att vinna.
 • Så kan vi se på resultat och effekter av sociala investeringar
  Det var en annorlunda konferens som genomfördes 28 maj. Istället för ett rum fullt med konferensdeltagare stod talarna inför ett tomt rum med deltagare som följde konferensen via webben. På konferensen lyftes frågan om hur vi kan mäta effekter av sociala investeringar. Tillsammans vände och vred talarna på perspektiven, diskuterade och delade sina erfarenheter av att genomföra och mäta sociala investeringar.
 • Vinnare av Unga Landsbygdspriset i Väst 2020
  Nu har Västra Götalandsregionens pris Unga Landsbygdspriset i Väst 2020 delats ut till det första företaget av två, Stekosterian i Skara som drivs av Filip Larsson och Sara Runsten. Deras tips för framgång till andra unga entreprenörer är att det är bara att köra. "Gör först och tänk sen!"
 • Arbetslöshet och varsel v 21
  Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 21 (18/5 - 24/5) med 850 personer, vilket är ungefär som veckan innan men lägre än under veckorna 14-19. Till och med den 22:a maj har 6 900 personer varslats i Sverige varav 1 900 i Västra Götaland.
 • Välkommen på webbsänd konferens om sociala investeringar 28 maj
  28 maj kl. 13-16 webbsänder vi konferensen Sociala investeringar – resultat och effekter.
 • IPBES vinner Win Win Gothenburg Sustainability Award
  Ett av världens främsta hållbarhetspriser riktar strålkastarljuset mot en av framtidens ödesfrågor – hotet mot den biologiska mångfalden. Idag, på biologiska mångfaldens dag, tillkännages Internationella Forskarpanelen för Biologisk Mångfald och Ekosystemtjänster, IPBES, som årets vinnare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och prissumman på 1 miljon svenska kronor. IPBES står bland annat bakom rapporten som bekräftar att en miljon arter riskerar att utrotas inom några årtionden.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2019-09-27 13:50