Aktuellt

Notiser och pressmeddelanden om regional utveckling.

Aktuellt

VGR har antagit Transportutmaningen
Västra Götalandsregionen har antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om fossilfria inrikestransporter 2030. Transportutmaningen ligger helt i linje med VGR:s långsiktiga mål för fossilfria transporter. Redan år 2020 ska VGR:s person- och varutransporter vara oberoende av fossil energi och bränsle.
Vara kommun och Västra Götalandsregionen håller i nästa års nationella bredbandskonferens
Den 29-30 januari kommer Nationell Bredbandskonferens arrangeras för tredje gången och 2019 är Västra Götalandsregionen arrangör för konferensen. Under två dagar kommer gäster från hela Sverige besöka Vara Konserthus då Vara kommun är värd.
Utlysning av sociala investeringsmedel för barn och ungas framtida utveckling och hälsa
Nu är det dags för ny utlysning av sociala investeringsmedel för barn och ungas framtida utveckling och hälsa. Västra Götalandsregionens utförarverksamheter tillsammans med kommunerna kan ansöka om medel för hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga upp till 15 år.
Medlemskap i Svenska cykelstäder ska öka påverkansmöjligheter nationellt
Västra Götalandsregionen går med i föreningen Svenska cykelstäder. Nätverket arbetar strategiskt med kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning för att öka vardagscyklandet. – Vi ser fram emot ett närmare samarbete med aktörer som är ledande inom cykelutvecklingen i Sverige, säger Sara Persson på Västra Götalandsregionen.
Regions for Health Network gav stort utbyte
WHO Regions for Health Network har haft sitt årsmöte som arrangerades av WHO i samverkan med VGR och avdelning folkhälsa. Deltagare från 32 regioner och 25 länder deltog i mötet. Det har bland annat resulterat i ett nystartat utbyte med Region Östfold i Norge, där man satsar 35 miljoner under fem år på att stärka ungas psykiska hälsa.
Förlängt avtal om kultursamarbete med North East England
Kulturnämnden har förlängt avtalet om kultursamarbete med North East England. Det är tredje gången som avtalet förlängts och liksom tidigare avtal löper det på tre år.
Ann Hallenberg får Västra Götalandsregionens kulturpris 2018
Västra Götalandsregionens kulturpris 2018 går till barocksångerskan och mezzosopranen Ann Hallenberg bosatt i Älgarås, Töreboda kommun. Kulturpriset instiftades 2004 och ska ”lyfta fram en framstående insats i kulturlivet inom något område som regionen särskilt vill uppmärksamma”. Andra kriterier är att pristagaren gärna ska representera både det folkbildande och det virtuosa samt ha en koppling till Västra Götaland.
Framtidens resor både renare och tystare
Resor i framtidens stad kommer att vara renare och tystare. Det innebär att städer kan byggas på ett annorlunda sätt jämfört med idag. Det konstaterade Ulrika Frick och Johan Lundin på speakers corner i ElectriCity tillfälliga och grönskande inomhushållplats, under Volvo Ocean Race i Göteborg.
Unga Landsbygdspriset i Väst utdelat till vinnare i Mark
Martin Spjut med företaget Spjut Skog och Marktjänst AB är den andre vinnaren av Unga Landsbygdspriset i Väst 2018. Det är Västra Götalandsregionens pris för att synliggöra unga entreprenörer på landsbygden.
Nytt övergripande mål för folkhälsopolitiken godkänns
Igår godkändes det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken som ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Riksdagen godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet. Syftet med förändringarna är att underlätta folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer.
Ungas framtid - en viktig fråga för Sjuhärad
Engagemang och debattlust präglade det frukostmöte för politiker, kommunledningar och företrädare för föreningsliv, företag, myndigheter och VGR Regional utveckling som genomfördes den 13 juni på Textile Fashion Center i Borås. Rubriken var Ungas framtid - en viktig fråga för Sjuhärad och värdar var VGR och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund.
Kulturnämndens stipendiater 2018
Den 7 juni delar kulturnämnden i Västra Götalandsregionen ut kultur- och arbetsstipendier på Nya Varvet i Göteborg. Här är alla årets stipendiater:
Ena vinnaren av Unga Landsbygdspriset i Färgelanda
Marielle Örtengren, Ragnerud Business AB, Högsäter fick på nationaldagen ta emot Unga Landsbygdspriset. Västra Götalandsregionen belönar årligen på detta sätt två unga entreprenörer på landsbygden.
Internationell konferens om barn och ungas psykiska hälsa i skolan
Förra veckan arrangerade avdelning Folkhälsa en internationell konferens tillsammans med SKL, med temat ”Barn och ungas psykiska hälsa i skolmiljö”.  Bland annat presenterades regionens arbete Kraftsamling för fullföljda studier och Närhälsan berättade hur de arbetar för att främja barns psykiska hälsa, därefter följde diskussioner tillsammans med internationella forskare. Nedan kan du ta ta del av presentationerna som visades under konferensen.
Styrning och ledning – utmaningar för det familjecentrerade arbetssättet i Göteborg
Konventionen om barns rättigheter slår fast att barn har rätt till bästa möjliga hälsa. En del i detta är förebyggande och tidiga insatser för att skapa goda uppväxtvillkor så att barn och unga kan fullfölja sina studier. Här fyller familjecentraler (FC) och det familjecentrerade arbetssättet (FCA) i Göteborg en viktig funktion.
Så ska eleverna “Hitta drivet” i skolan
Skolverket belyser att skillnaden mellan flickors och pojkars slutbetyg i grundskolan ökar. Andelen flickor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar medan pojkarna halkar efter. Kommunerna Orust och Dals-Ed har skillnader som är större än i riket. Projektet ”Hitta drivet” syftar till att höja skolresultaten, särskilt för pojkar, och samtidigt få användbar forskning på området.
Volvo Ocean Race blir startskottet för eldrivna ledbussar i Göteborg
I samband med Volvo Ocean Race i Göteborg 14–21 juni får staden två helt eldrivna ledbussar från Volvo som ska ta besökare mellan Nordstan och evenemangsområdet i Frihamnen. Från och med 25 juni ska de nya bussarna testas på en del av Västtrafiks busslinje 16.
Kliv rakt in i Göteborgs varvshistoria med VR-teknik
Sverige var världsledande inom varvsindustrin under flera hundra år, men nästan inga spår finns kvar från epoken ute vid Lindholmspiren. En animatör, en regissör och en programmerare från Studio Jox/FilmEpidemin återskapar varvsmiljön med VR-teknik så att besökare kan kliva in i historien och uppleva varvsepoken. Västra Götalandsregionens kulturnämnd har bidragit med medel för utvecklingsprojekt att möjliggöra projektet.
Stödet för EU ökar
Enligt en ny opinionsmätning ökar stödet för EU i Europa. I snitt tycker 60 procent av de 27 000 tillfrågade EU-medborgarna att deras land fått fördelar av ett medlemskap. Det är en markant ökning sedan 2011, då bottennoteringen låg på 47 procent.
World Cancer Research Fund, WCRF, har uppdaterat sina rekommendationer för att förebygga cancer
Övervikt och fetma är en riskfaktor för 12 cancerformer. Att röra på sig mer, att äta mindre av energirik snabbmat och att dricka mindre läsk påverkar också cancerrisken.
Nu bygger vi Västlänken
Strax efter klockan 10.30, onsdagen den 30 maj, var Västlänkens första spadtag avklarat. Nu börjar bygget av åtta kilometer tågtunnel under Göteborg. Och 2026 invigs anläggningen.
Appen som hjälper elever att plugga – med hjälp av klassisk musik
Octomonk är appen som på ett lekfullt sätt får dig att plugga bättre och smartare till klassisk musik framförd av Göteborgs Symfoniker. Den nya appen kan nu laddas ned gratis på App Store.
Fler tåg kan trafikera Västlänken
Västlänkens stationer i Haga och Korsvägen blir fyrspårsstationer från start. Det innebär en betydande kapacitetshöjning. Västlänken kan trafikeras av ännu fler tåg.
VGR startar Lärandecentrum för migration och hälsa
I våras startade Västra Götalandsregionens ”Lärandecentrum för migration och hälsa”. Lärandecentrets syfte är att bidra till lärande i migrationsfrågor och vara ett kunskapsnav för att vi som organisation ska utveckla vår förmåga att möta hela vår befolknings behov, oavsett bakgrund. Vi behöver bli bättre på att identifiera de fall där migration kan ha en effekt på hälsan och skapa bättre förutsättningar för en mer jämlik hälsa.
VGR använder grön obligation för finansiering av Regionens hus i Göteborg
Västra Götalandsregionen (VGR) ger ut sin första gröna obligation. Lånet omfattar en miljard kronor och ska finansiera nya Regionens hus i Göteborg.
Europeiska kommissionen: En förnyad agenda för forskning och innovation
Europeiska kommissionen har presenterat En ny agenda för forskning och innovation. Ambitionsnivån är hög. Genom ökade anslag och nya åtgärder ska Europa bli världsledande inom viktiga industrisektorer.
Barnens skolgårdar krymper
En kartläggning av barnens skolgårdar genomförd av Boverket och SCB visar att varje elev har fått nästan fyra kvadratmeter mindre skolgård på tre läsår.
Kulturting Västra Götaland 2018
Kulturting Västra Götaland är en mötesplats för konstnärer, kulturskapare, politiker och tjänstepersoner i Västra Götaland. För andra året i rad genomfödes det kulturpolitiska forumet, den här gången med det övergripande temat ”Konstnärernas villkor i Västra Götaland”.
VGR i topp i landets Ekomatsliga
Stämningen var hög när miljöminister Karolina Skog tillsammans med Ekomatcentrum delade ut diplom till Ekomatsligans alla vinnare den 21 maj i Stockholm. Västra Götalandsregionen delade tredjeplatsen med Landstinget Blekinge.
Ungas förslag – så ska den psykiska hälsan förbättras
Idag överlämnades utredningen ”Ungas beställning till samhället” till socialminister Annika Strandhäll. I utredningen har man frågat ungdomarna själva vad de anser borde göras för att förbättra den psykiska hälsan.
Möjlighet till gratis interrail-pass i sommar
I veckan blev initiativet DiscoverEU klart som ger cirka 15 000 18-åringar i Europa möjligheten att resa gratis med Interrail-pass i sommar. Ansökan öppnar den 12 juni och stänger den 26 juni 2018.
Ny bemanning ledningsstöd för regional utveckling
Det nya ledningsstödet har nu beslutats för område regional utveckling.
Vilket EU vill du ha i framtiden?
På Europadagen den 9 maj introducerade Europeiska kommissionen en e-undersökning där EU-medborgare har möjlighet att tycka till om Europas framtid. En union med 27 medlemmar väntar och det är högtid att bestämma vilken framtid vill vi ha för oss, våra barn och EU. Samrådet kommer att pågå fram till toppmötet i Sibiu den 9 maj 2019.
Kliv rakt in i Göteborgs varvshistoria med VR-teknik
Sverige var världsledande inom varvsindustrin under flera hundra år, men nästan inga spår finns kvar från epoken ute vid Lindholmspiren. En animatör, en regissör och en programmerare från Studio Jox/FilmEpidemin återskapar varvsmiljön med VR-teknik så att besökare kan kliva in i historien och uppleva varvsepoken. Se filmen här!
Topp tio i tävlingen om Unga Landsbygdspriset i Väst 2018
Blir det en betongfirma, blåbärsodlare eller butik, eller kanske en skönhetssalong? Det drar ihop sig till final och prisceremoni i Västra Götalandsregionens tävling Unga Landsbygdspriset i Väst 2018. Juryn har bland årets 34 nominerade ringat in de tio främsta unga entreprenörerna som driver företag på landsbygden i Västra Götaland.
Konjukturbarometer våren 2018
Sverige har upplevt en stark konjunkturuppgång de senaste åren. Konjunkturuppgången har inte minst gynnat det västsvenska näringslivet, med bland annat fordonsindustrin och byggsektorn som draglok.
Seminarium i Almedalen: Snacka om nyheter – vilka medier väljer unga? Och vad blir den verkligt virala valfrågan?
Ingen annanstans i världen är vi så uppkopplade som i de nordiska länderna. Men tillgång till digitala medier innebär inte automatiskt välinformerade ”medieborgare”.

Aktuellt