Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Notiser om regional utveckling.

Aktuellt

 • Oscar Ramos fick curatorstipendium 2022
  Oscar Ramos var den första att 2022 ta emot kulturnämndens resestipendium för professionella konstcuratorer. Han arbetar bland annat som konstnärlig ledare för NSFW/SVILOVA, en Göteborgsbaserad plattform för samtidskonst.
 • Gästateljéstipendiater 2023
  Nu är årets gästateljéstipendiater utsedda.
 • Västsvenska företag ska få öka takten i klimatomställningen
  Västra Götalandsregionens (VGR) miljö -och regionutvecklingsnämnd (MRU) har beslutat om en satsning till ett helt nytt projekt inom Klimat 2030 - Företagens klimatlöfte. Målet är att västsvenska företag antar löften som gynnar den gröna omställningen och därigenom ökar näringslivets konkurrenskraft och bidrar till ett fossiloberoende Västra Götaland.
 • Ministerbesök i Västsverige med fokus på industrins gröna omställning
  Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte 20-21 mars Västra Götaland för att ta del av erfarenheter och diskutera förutsättningarna för klimatomställning och utveckling med särskilt fokus på industrins gröna omställning.
 • Cirkulera mera - vad innebär det?
  Nu är det dags att samlas på Sveriges största mötesplats för regionala utvecklare, Reglabs årskonferens 2023. Västra Götalandsregionen är värd för konferensen som går av stapeln den 15-16 mars i Göteborg, på Lindholmen konferenscenter.  I år har konferensen temat cirkulär ekonomi, det blir en stor studiecirkel i återvinning och återbruk, smarta samarbeten och nygamla lösningar.
 • Spännande praktik att söka på VGR:s Brysselkontor
  Västra Götalandsregionens (VGR) EU-team erbjuder en spännande praktik till en student som studerar på universitet eller högskola under höstterminen 2023. Vi riktar oss till dig som studerar en masterutbildning inom ämnen som offentlig förvaltning, statsvetenskap, europastudier, juridik eller ekonomi, och som innefattar praktik.
 • Startskott för ny kraftledning - glädjande nyheter för Västsverige
  Idag startar Svenska kraftnät upp projektet Skogssäter-Ingelkärr, där en ny 400 kV-ledning ska byggas för att öka kapaciteten i Västra Götaland och bidra till att möjliggöra den gröna omställningen i vårt län.
 • Ett spadtag för framtidens elnät i Västsverige
  Idag inleder Göteborg Energi arbetet med de förstärkningar av elnätet som krävs för att ansluta Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik i Torslanda, Göteborg. Förstärkningarna är också avgörande för den fortsatta elektrifieringen av industri och transporter i Västsverige.
 • Litteraturpolitiskt toppmöte
  Med avstamp i begreppet Litteraturpolitik vill Bokmässan i Göteborg, Nordens största kulturevenemang, Västra Götalandsregionen och Nordisk Kulturfond stärka litteraturen och det litteraturpolitiska samtalet genom att initiera ett ”Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte” i samband med Bokmässan.
 • Ny miljon i kulturstöd till Ukraina
  Västra Götalandsregionens kulturnämnd ger ytterligare en miljon kronor till residens för ukrainska konstnärer och för att främja yttrandefriheten i Ryssland och Belarus. Sammanlagt har kulturnämnden hittills avsatt tre miljoner kronor för att visa solidaritet och värna kulturen och det fria ordet i spåren av kriget i Ukraina.
 • Ny kulturnämnd 2023–2027
  Valresultatet 2022 ledde till en ny politisk ledning i Västra Götalandsregionen, och därför även för Kulturnämnden. Ny ordförande sedan årsskiftet är Alex Bergström (S). Förste vice ordförande är Carl Forsberg (MP). Andre vice ordförande är Daniel Andersson (L).
 • SM i Mathantverk till Västra Götaland
  Svenska mästerskapen i Mathantverk 2023 kommer att avgöras på Åhaga i Borås den 17–19 oktober. Flera områden i Sverige visade intresse för att få tävlingen förlagd till sina län, Eldrimner har efter noggrant övervägande valt att lägga tävlingen i Borås och Västra Götaland.
 • Ny kulturstrategi på remiss 1 mars
  Den 1 mars går den regionala kulturstrategin ut på remiss. Det är ett av Västra Götalandsregionens fyra måldokument. Förslaget på strategi som går ut på remiss ska från och med 2024 ersätta den befintliga kulturstrategin.
 • Positionspapper för utbyggnad av ny järnväg Göteborg – Borås
  Nu tydliggör kommunerna längs järnvägsstråket Göteborg - Borås och Västra Götalandsregionen sin ståndpunkt i ett positionspapper där man betonar enighet och vikten av en utbyggd järnväg i Västsverige.
 • Förändrad utlysningsfrekvens för sökbara verksamhetsstöd
  Från varje år till vart tredje år – så förändras utlysningsfrekvensen för de sökbara verksamhetsstöden. Syftet är att skapa en större transparens och likabehandling mellan de som söker.
 • Miljardbudget för regional konkurrenskraft och jobb
  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om drygt en miljard kronor i detaljbudget för 2023. Målen är bland annat att fortsätta stärka innovationskraften, bygga kompetens och att vara föregångare för en hållbar omställning. En stor del av budgeten går till insatser inom elektrifiering och kompetensförsörjning samt ett klimatstrategiskt arbete med fokus på biologisk mångfald.
 • Regional kulturbudget för 2023 klubbad
  På kulturnämndens sammanträde den 3 februari klubbades den regionala kulturbudgeten för 2023. Bland nyheterna i år syns bland annat en satsning på barn- och ungakonsulenter inom spel och litteratur, en pedagogtjänst till Dalslands museum och en ledarskapsutbildning för kultursektorn.
 • Stor satsning på näringslivets utmaningar kopplade till biologisk mångfald
  I Göteborg byggs en helt ny kunskapsmiljö kring utmaningarna med biologisk mångfald. Att sprida kunskap till organisationer och företag är en del av satsningen, som nyligen fick stöd från Västra Götalandsregionen (VGR) för ett treårigt projekt kring samverkan.
 • Mer elproduktion behövs i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen (VGR) och Länsstyrelsen Västra Götaland vill se ökad regional elproduktion samt utbyggt elnät. Det är en förutsättning för att möta efterfrågan på el som bedöms dubbleras till 2030 när industrin ska minska sitt fossilberoende och nya etableringar planeras. Idag produceras 6 TWh el i länet, men behöver kompletteras med ytterligare 15-20 TWh.
 • Arbetsgrupp teater
  Vi söker arrangörer och yrkesverksamma aktörer inom scenkonstområdet, som kan delta i en arbetsgrupp under 2023. Deltagarna får ersättning för sin medverkan. Arbetsgruppen ses på tre fysiska möten i Göteborg under våren, och ett digitalt under hösten.
 • Trafikverket häver kontrakt med entreprenör för del av Västlänken
  Entreprenören AGN som har kontrakt för deletapp Haga i Västlänken, har under en längre period haft omfattande försening, något som Trafikverket påtalat och inte sett någon förändring kring. Därför hävs kontraktet idag.
 • Sverige är beroende av Västsveriges och Västerbottens industri för snabbare grön omställning
  Nu tar Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Västerbotten ett gemensamt krafttag för att lösa industrins utmaningar. Swedish Battery Regions, som samarbetet kallas, ska arbeta för snabb elutbyggnad, kompetensförsörjning och hållbar råvaruförsörjning.
 • Filmpolitiskt toppmöte 2023
  Efter maktskiften i riksdagen och flera andra tunga politiska församlingar har temperaturen ökat i kulturpolitiken, samtidigt som strukturella globala förändringar fortsätter att orsaka utmaningar för filmen. Den nya regeringen talar om att genomföra ett paradigmskifte, vad innebär det för filmpolitiken? Under Filmpolitiskt toppmöte samlar Göteborg Film Festival och Västra Götalandsregionen för sjätte gången politiker, tjänstepersoner och  filmbransch för att diskutera filmpolitikens varande, mål och riktning.
 • Branschdialog om framtida behov av gymnasieutbildade
  Det kommer råda brist på uppemot 40 % utbildade från vissa gymnasieprogram år 2035, enligt Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland fram till 2035.
 • Tusentals jobb på spel - satsa på vindkraft
  Det kommer skarp kritik från näringslivet mot att politiker inte godkänner tillräckligt med ny elproduktion, till exempel bygget av vindkraftverk, rapporterar Sveriges Radio P4 Göteborg och Ekot idag. Kärnkraft tar för lång tid.
 • Ny nämndorganisation inom regional utveckling
  Från januari 2023 börjar en ny politisk organisation att gälla inom VGR. För ansvarsområdet regional utveckling (RU) innebär det två nya nämnder; miljö- och regionutvecklingsnämnden och infrastruktur - och kollektivtrafiknämnden.
 • Ökat forskningssamarbete om antibiotikaresistens
  Forskningen om antibiotikaresistens utökas och breddas när flera parter nu gör gemensam sak inom ramen för CARe, Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg. Att bakterier kan stå emot antibiotika är ett av de största hälsohoten i världen.
 • Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning - rapport med rekommendationer
  Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning har uppdraget att utvärdera klimatarbetet i länet och ge råd för att koldioxidbudgeten och klimatmålen ska kunna uppnås. Nu presenteras deras rapport med rekommendationer som har fokus på området transporter: Ska klimatmålet nås måste de fossildrivna transporterna minska.
 • Uppföljning av kommunernas klimatlöften 2022
  Under det gångna året har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 44 700 ton koldioxidekvivalenter. Det visar uppföljningen av satsningen Kommunernas klimatlöften som presenteras idag på konferensen Framtid Västra Götaland.
 • Framtidskonferens om klimatomställningens utmaningar i Västra Götaland
  I morgon samlar Västra Götalandsregionen (VGR) centrala aktörer för en dialog om hur vi tillsammans behöver ställa om och hantera klimatomställningens alla utmaningar. – Elektrifieringen är en av de viktigaste uppgifterna för att lösa klimatfrågan samt för att säkra jobb och välfärd, säger regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng, (C) som inleder dialogen på Framtid Västra Götaland.
 • Tre snabba frågor om Nobel Week Dialogue 2022
  Hallå där Astrid Burhöi, regionutvecklare! Vi passar på att ställa några frågor inför Nobel Week Dialogue (NWD) i Stockholm den 9 december. Den och årets tema Future of Life knyter på ett övergripande sätt an till våra långsiktiga prioriteringar i Västra Götaland.
 • Mångmiljonsatsning på spelindustrin i Skövde
  Få har missat den svenska spelindustrins starka utveckling med en omsättning på 58,9 miljarder kronor 2021, en ökning med 70 procent från året innan. Industrin utgör nu 4,1 procent av Sveriges tjänsteexport och är i dag i paritet med de stora exportnäringarna järnmalm, trä och lastbilar. Mer än 30 000 fler spelutvecklare kommer behövas till 2030 än vad som finns i Sverige idag.
 • Miljonsatsning på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland
  Västra Götalandsregionen har beslutat om en paketsatsning på totalt 48 miljoner kronor på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland.
 • Göteborg - ledande inom batteri- och fordonskompetens
  Minst 7000 personer i Göteborgsregionen behöver nyanställas och få möjlighet till kompetensomställning de närmaste åren i och med elektrifieringens framfart i fordonsbranschen. Tillverkningen stöps om i grunden och ekonomin påverkas, inte minst med Northvolt och Volvo Cars Groups etablering av batterifabriken och ett forsknings- och utvecklingscenter för framtidens batterier i Göteborg. 12 insatser behöver genomföras för att möta kompetensutmaningarna för att bli ledande inom batteri- och fordonskompetens.
 • Industrin lyfte stora elbehov i industrirådet under ny ledning
  Rådet för industriomställning har hållit höstens första möte. Temat var elektrifiering och industriomställning och det var tydligt att företagen står inför ett kraftigt ökat elbehov för att bli fossilfria. Mötet leddes för första gången av landshövding Sten Tolgfors och regionstyrelsens nya ordförande Helén Eliasson (S).
 • Sedd och saknad – insatser för barn och ungas skolgång i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen satsar drygt 12 miljoner i sociala investeringsmedel på tidiga insatser som ska förbättra barn och ungas möjligheter att klara grundskolan med godkända betyg.
 • Metoo – ett långsiktigt förändringsarbete
  #Metoo-rörelsen skakade hösten 2017 om oss i grunden. Men var står vi idag? Vad har gjorts och vad har vi lärt oss? Vad finns kvar att göra och hur kan vi samarbeta?
 • Sofia Hellberg blir ny infrastruktur- och kollektivtrafikchef i Västra Götalandsregionen
  Regionutvecklingsdirektör Helena L Nilsson har utsett Sofia Hellberg till ny infrastruktur- och kollektivtrafikchef i Västra Götalandsregionen. Sofia Hellberg är för närvarande samhällsbyggnadschef i Partille kommun. Hon har tidigare haft ledaruppdrag inom såväl privat som offentlig verksamhet med inriktning på kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsbyggnad.
 • Samarbete i fokus på konferensen för fullföljda studier
  2021 var det 2886 elever som gick ut skolan i Västra Götaland utan behörighet till gymnasiet och skillnaderna är stora mellan olika kommuner och skolor. Den 26 september samlades över 450 personer på konferensen för fullföljda studier.
 • Både framtidstro och allvar på ny skogskonferens
  Det var både glädje och allvar när drygt 50 personer från företag, forskning, myndigheter och intresseorganisationer i Västra Götaland deltog på skogskonferens på Naturbruksskolan Svenljunga. I fokus stod samarbeten för att skapa jobb, hållbar utveckling och en växande bioekonomi med bas i skogen.
 • Gemensamt krafttag för elnätskapaciteten i Västsverige
  Industri- och transportsektorn är mitt i en historisk omställning från fossila bränslen till el. Den omställning till elektrifiering som sker i Västra Götaland är inte bara en nödvändighet för att klara våra högt ställda klimatambitioner, den är även en förutsättning för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Här finns potential för stora klimatvinster och nya jobb, men det kommer också att innebära ett kraftigt ökat elbehov.
 • Miljardsatsning på ärtor stärker Västra Götaland som klimatsmart livsmedelsregion
  I dag välkomnar Västra Götalandsregionen Lantmännens beslut att investera drygt 1 miljard i en ny livsmedelsfabrik för tillverkning av ärtprotein i Lidköping. Här finns bördiga odlingsjordar och hög kompetens kring produktion av växtbaserade proteiner. Fabriken väntas stå klar 2026. Lantmännens beslut positionerar Västra Götaland och Sverige ytterligare som föregångare inom hållbar livsmedelsproduktion.
 • VGR välkomnar besked om att ännu en batterifabrik ska byggas i Västra Götaland
  – Beslutet att etablera AB Volvos fabrik för battericeller i Mariestad bekräftar regionens attraktivitet och att de satsningar vi gör för att skapa förutsättningar för näringslivets klimatomställning och konkurrenskraft ger effekt, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen (VGR).
 • Västlänken får ytterligare medfinansiering från EU
  Västlänken är ett av två Trafikverksprojekt som får medel från EU. Västlänken och deletappen Centralen som är en del av Västsvenska paketet medfinansieras med drygt 65 miljoner euro vilket motsvarar cirka 700 miljoner svenska kronor.
 • Ytterligare miljon för kulturinsatser i spåren av invasionen av Ukraina
  Nu går Västra Götalandsregionens kulturnämnd in med ytterligare en miljon kronor för att stötta bland annat konstnärer, filmare och publicister som påverkas av invasionen av Ukraina.

Senast uppdaterad: 2021-12-14 07:33