VGR vill gå vidare i planen mot nya spår mellan Borås och Göteborg

Hlén Eliasson (S) och Lars Holmin (M)

Frågan om järnväg Göteborg-Borås har pågått länge. I höstas kom det välkomna beskedet från regeringen att järnvägen Göteborg-Borås återigen var aktuell för utbyggnad och att regeringen har avsatt 43,5 miljarder för detta. Därefter har det förts diskussioner mellan Västra Götalandsregionen och direkt berörda kommuner – Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd och Borås samt Trafikverket för att hitta den bästa lösningen och säkra den viktiga järnvägen.

- Det här är avgörande för Västsveriges tillväxt och konkurrenskraft. Fullt genomfört skulle förslaget innebära att hela Västra Götaland knyts ihop; Göteborgs och Borås arbetsmarknadsregion kan utvecklas gemensamt och med kopplingen till Landvetter flygplats blir regionen mer attraktiv för näringslivet och ytterligare etableringar för industrins gröna omställning. Om vi inte ror detta i hamn riskerar vi att de statliga miljarderna till infrastruktursatsningarna i Västsverige hamnar någon annanstans, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande.

- En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för hållbar utveckling i Västsveriges viktigaste pendlingsstråk. Vi måste fortsätta vara attraktiva för näringslivet och ytterligare etableringar och det gör vi genom att jobba för att järnvägen byggs så snart som möjligt och genom att säkra en fyrspårslösning under Landvetter flygplats, säger Lars Holmin (M), vice ordförande regionstyrelsen.

- För Västra Götalandsregionen som huvudman för kollektivtrafiken är det mycket viktigt att Mölnlycke station kopplas till den nya järnvägen och det västsvenska tågsystemet för att kunna trafikeras med pendeltåg, vilket vi ser är möjligt med det planeringsalternativ som Trafikverket nu jobbar med, säger Louise Jeppsson (V), ordförande i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

VGR:s pressmeddelande 2024-01-25 i sin helhet

Tidigare pressmeddelanden

Juni 2023
Västsverige eniga om järnväg Göteborg – Borås

Oktober 2023
Järnvägen Göteborg-Borås på banan igen 

Sofia Hellberg

Avdelningschef

Telefonnummer