Västra Götaland är en av Europas mest innovativa regioner

Publicerad:
Näringslivschef Helena Starfelt

Det svenska ordförandeskapet under första halvåret 2023 innebär en ökad synlighet för Sverige och ett tillfälle även för Västra Götaland att visa upp våra samarbetspartners som ett föredöme för hållbar omställning, innovation och kultur.

Som ordförandeland i Europeiska unionens råd ansvarar Sverige för att leda EU-arbetet i rådet under perioden. Detta innebär cirka 2 000 möten totalt, 150 möten på plats i Sverige och fem planerade möten i Västra Götaland.

Vi mötte upp VGR:s näringslivschef Helena Starfelt som berättar mer om vad ordförandeskapet innebär för det regionala utvecklingsområdet och VGR:

Vilka frågor vill vi särskilt visa upp under ordförandeskapet?

Vi vill visa att Västra Götaland är en av Europas mest innovativa regioner - inom EU är vi utnämnda som ”innovation leader”- och det är vi väldigt stolta över. Dessutom kommer vi lyfta vår starka samverkan med innovationsaktörer, akademi och andra aktörer i Västra Götaland, samt hur kultur och kreativa näringar bidrar till innovation. Vi passar också på att visa upp den västsvenska kraftsamlingen cirkulära affärsmodeller och kopplingen till textilsektorn.

På vilket sätt visar vi upp våra västsvenska aktörer?

Vi arrangerar flera seminarier och event både i Bryssel och Göteborg där vi lyfter våra samverkansaktörer och vårt innovationsarbete. Bland annat arrangerar vi flera workshopar i Bryssel tillsammans med RISE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Business Region Göteborg (BRG) där vi bjuder in EU-kommissionen, medlemsstaterna och andra europeiska regioner på temat AI och offentlig sektors roll.

Under våren bjuder vi på filmdagar i Bryssel då Film i Väst och Västsverige som föregångare inom svensk film står i centrum. I början av maj höll vi en konferens på temat AI och hållbarhet där AI Sweden, Visual Arena och GöteborgsOperan lyfts fram.

Den 14 juni är vi på plats i Bryssel med ett seminarium på temat innovation och cirkularitet – textilindustrin i framkant. Då har vi också nöjet att visa upp Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, som ger en konsert i samband med en mottagning som positionerar oss som kulturfrämjare.

Hur tror du detta kan ge positiv effekt för VGR och Västsverige?

Det här är ett perfekt tillfälle att öka vår synlighet. Vi har möjlighet att förstärka bilden av Västsverige som en innovativ, kreativ och som hållbar föregångsregion i Europa. Vi har mycket att visa upp som föregångare inom innovation och cirkularitet.

VGR är möjliggörare för arbetet med AI Sweden som är ledande i Sverige och som skapat stor uppmärksamhet även internationellt. Vi har möjlighet att påverka utvecklingen av AI och lyfta vad VGR ser som viktiga värden i utvecklingen av AI. Det är också ett bra tillfälle att skapa dialog och uppmärksamhet tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland, vi kan knyta värdefulla internationella kontakter som kan leda till framtida möjligheter och samarbeten som annars inte hade blivit av.

I dagarna pågår en konferens om hållbar AI på Lindholmen Science Park i Göteborg kopplat till värdskapet. Varför är AI så hett just nu?

AI kan bidra till att lösa många av våra gemensamma samhällsutmaningar och utvecklingen inom området har accelererat väldigt hastigt den senaste tiden. I och med det uppmärksammas både möjligheterna och riskerna. EU blir först i världen med att reglera den AI som släpps ut på marknaden i och med den kommande AI-förordningen som just nu förhandlas.

Vilka är AI-konferensens höjdpunkter tycker du?

Att VGR och aktörer i Västra Götaland får visa upp sig internationellt, förhoppningsvis har vi inspirerat andra och bidragit till debatten. Mottagningen blev en bra yta för nätverkande och skapade ett forum för samtal mellan olika länder, regioner och professioner. Deltagarna bjöds på ett spektakulärt dansuppträdande med koppling till AI och civilministern Erik Slottner var på plats för viktiga diskussioner och samtal om hållbar AI.

Helena Starfelt

Avdelningschef näringsliv

Telefonnummer