Grön omställning, utbildning och kompetensutveckling viktiga i budgeten för 2024

En man står vid ett träd på en höjd och betraktar utsikten
Fotograf: Jonathan Fernström

Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om budget för 2024. Västra Götalandsregionen (VGR) fortsätter att satsa kraftfullt på arbetet med grön omställning, även i ett läge med ekonomiskt svåra tider. Fokus är på minskad miljö- och klimatpåverkan, ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv samt nya gröna jobb och kompetensförsörjning. Dessutom görs riktade insatser på biologisk mångfald och folkhögskolor.

 - Vi fortsätter satsa för att säkra jobb och välfärd i hela regionen. Tillsammans med akademin, näringslivet och industrin genomför vi ambitiösa satsningar som kommer rusta Västsverige både inför en vikande konjunktur och den gröna omställningen, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande MRU.

Budgeten fokuserar på att skapa en attraktiv region med goda förutsättningar för företag att etableras och växa. Men även för människor att utvecklas, arbeta och leva hållbart. Totalt fördelar MRU drygt en miljard kronor till bland annat projekt, aktörer som science parks, kommunalförbund, IUC-bolag samt etableringskontor. Sammanlagt rör det sig om ett drygt femtiotal verksamheter och ett hundratal projekt.

VGR:s pressmeddelande 2023-10-19

MRU

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdir

Telefonnummer

Gustaf Zettergren

Avdelningschef forskning, omställning, kompetens

Telefonnummer