VGR introducerar livsmedel i Västsveriges life science-miljö

Publicerad:
Personer vi matbord

Miljö- och regionutvecklingsnämnden i VGR har beslutat om en satsning på 8 miljoner kronor på projektet SWITCH:a mot hållbar och hälsosam mat. Projektet ska främja samarbete mellan livsmedelsindustrin, life science-sektorn och hälso- och sjukvården i den unika miljön som just nu byggs upp på GoCo Health Innovation City i Mölndal. Denna medfinansiering möjliggör en första etablering av livsmedelsområdet.

 - Det här är en viktig pusselbit i den innovationsmiljö som byggs upp på GoCo, där det etablerade life science-klustret förstärks genom att detta initiativ på hälsa och livsmedel. Med förebyggande hälsoarbete finns stora vinster genom att bidra till en välmående befolkning och minska samhällets vårdkostnader orsakade av kostrelaterade sjukdomar, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande miljö och regionutvecklingsnämnden, VGR.

I miljön på GoCo finns inte bara ett företagskluster utan en ny stadsdel, med bostäder och äldreboende som kommer att fungera som ett ”living lab” för hälsoinnovation. Redan nu finns en rad olika aktörer inom life science på plats i området, allt från läkemedel och diagnostik till medicinteknik. Dessutom har ett centrum för fysisk aktivitet, GoCo Active, påbörjat sin etablering. Men tills nu har livsmedelssektorn saknats.

Många aktörer

Chalmers och RISE är de aktörer som kommer driva denna etablering av livsmedelsområdet för att förstärka miljön på GoCo. Det kommer ske genom att nyttja två pågående projekt, där ett flertal aktörer inom livsmedelsområdet är delaktiga. Det ena är ett EU-projekt, SWITCH, som samlar 21 partners från åtta olika länder för att etablera sex livsmedelshubbar, varav en av dem i Västra Götaland. Målet är att få medborgare att ställa om till en mer hållbar och hälsosam kost. Det andra projektet är ett nationellt partnerskap mellan livsmedelsindustri, myndighet, akademi och NGOs som är i startgroparna för att formeras. under namnet FullkornsFrämjandet, med målet är att öka fullkornsintaget hos landets invånare.

Pressmeddelande 24-03-28

Läs mer om VGR:s satsningar inom life science 

Linnéa Qvirist

Regionutvecklare

Telefonnummer