Överenskommelse om Backa Barnet i Dalsland

Publicerad:

Kommunerna i Dalsland och VGR skrev den 8 mars under överenskommelsen för Backa Barnet. Det är ett treårigt projekt med fokus på tidiga insatser för att fånga upp och ge rätt stöd till barn och unga, och ett samarbete för att fler ska uppnå fullföljda studier.

- Med Backa Barnet-modellen kan fler barn och familjer fångas upp i tid, den negativa utvecklingen kan bromsas och förhoppningsvis vändas genom tätare samarbete mellan skola, socialtjänst, vårdcentral och polis. Ska vi skapa det goda livet i Dalsland behöver vi börja med barnen, säger miljö- och regionutvecklingsnämndens ordförande Madeleine Jonsson (MP).

- Vi ser väldigt positivt på satsningen som nu görs i Dalslandskommunerna - dessutom först i Sverige på så bred front. Det här är vad vi behöver för att arbeta främjande och förebyggande. Det vill vi se på fler platser, säger Erik von Essen, kommissarie på polisens nationella operativa avdelning.

- Att arbeta med Backa Barnet är att arbeta med nära vård på riktigt. Vi har resultat och lärdomar från tidigare samverkansarbete som vi har med oss in i det här arbetet, säger Fredrik Skärlund, verksamhetschef Medpro Clinic.

Bengtsfors kommuns nyhet: Startskottet för backa barnet Dalsland

VGR:s pressmeddelande "Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland" 2023-13 -11

Det goda livet i Dalsland

Marie Ahlberg

Regionutvecklare

Telefonnummer