Svinesundskommittén

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Svinesundskommitténs övergripande mål är att utveckla Svinesundsområdet som en av Nordens mest attraktiva gränsregioner för bosättning, näringslivsutveckling och besöksnäring.

Kommittén ska vara ett forum för nordiskt samarbete och bidra till att riks- och regiongränsen representerar en möjlighet för hållbar utveckling i gränsområdet och för de gränsliggande kommunerna och regionerna. Syftet är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i regionen.

Svinesundskommitténs fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/ gränsmöjligheter. Kommittén arbetar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering.

http://www.svinesundskommitten.com/

Politisk representation i Västra Götalandsregionen

  • Lars Tysklind (L)
  • Louise Åsenfors (S)

Andreas Catoni

Regionutvecklare - besöksnäring, Sverige-Norge-frågor, näringslivskontakt Sjuhärad

Telefonnummer