Klimatsmart mat på våra fat

Inom VGR:s egna verksamheter serveras mer än 3 miljoner måltider om året. Maten som serveras i våra restauranger, sjukhus och skolor bidrar till utsläpp av växthusgaser, dessa vill vi minska. Den som arbetar med planering, inköp, tillagning eller servering av mat kan bli mer klimatsmart genom att göra webbutbildningen ”Klimatsmart mat” om goda och hälsosamma måltider med låg klimatpåverkan.

VGRfokus om klimatsmart mat på sjukhusen

Praktiska tips för minskad klimatpåverkan

Syftet med webbutbildningen är att öka kunskapen om matens klimatpåverkan och hur vi steg för steg kan minska matens klimatpåverkan utan att göra avkall på kvalitén. Utbildningen ger praktiska tips och argument, samt stimulerar till fortsatt arbete på arbetsplatsen för att minska matens klimatpåverkan. 

Så går utbildningen till

Webbutbildningen är gratis och tillgänglig för alla. Den tar cirka 45–60 minuter att göra och kan göras enskilt eller tillsammans i grupp. Det går att när som helst helst pausa utbildningen och sedan fortsätta där man slutade. Använd gärna utbildningen som en del i utvecklingsarbetet på din arbetsplats och diskutera idéer, resultat och förslag efteråt.
Till utbildningen på Lärportalen 

Maten – en nyckel i miljö- och klimatarbetet

Maten har stor klimatpåverkan och är därför en viktig del av VGR:s miljöarbete och klimatomställning. För att nå internationella, nationella och regionala klimatmål behöver matens klimatpåverkan minska.

Webbutbildningen utvecklades i samarbete mellan Koncernkontorets miljö- och livsmedelsexperter, forskningsinstitutet RISE och representanter från VGR:s måltidsverksamheter. Utbildningen finansierades av VGR:s miljönämnd och av medel från klimatväxlingsprogrammet.

Läs mer

VGR:s miljömål
Klimatväxling
Klimat2030

Anna Teghammar

Handläggare, miljöfrågor

Telefonnummer