Riktlinjer och stöd för kommunikationsarbetet

Här hittar du bland annat information om Västra Götalandsregionens visuella identitet, bildhantering och presentationsmaterial.

Visuell identitet

Den visuella identiteten beskriver hur VGR ser ut. Vilka färger, former, typsnitt och andra visuella element vi använder för att vi ska bli igenkända och förmedla vilka vi är, vad vi står för och hur vi vill uppfattas. Det är viktigt att vi ser ut på ett enhetligt och konsekvent sätt.

Visuell identitet

Bilder och bildhantering

Genom medvetna val av bilder förstärker vi vårt budskap. Det är också viktigt att bilder hanteras rätt med hänsyn till upphovsrätt och GDPR.

Bilder och bildhantering

Informations- och presentationsmaterial

Här finns informations- och presentationsmaterial som övergripande beskriver Västra Götalandsregionen organisation och uppdrag.

Informations- och presentationsmaterial

Webbhandboken

I Webbhandboken hittar du koncernövergripande riktlinjer och manualer för webbpublicering.  

Andra styrande dokument

Se sidan för styrande dokument