Satsningar och samarbeten

Här finns information om breda övergripande eller tvärsektoriella satsningar, samarbeten, projekt och uppdrag.

Satsningar och samarbeten

 • Arbetsmarknadsinsatser

  Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar med olika insatser för att minska arbetslösheten och öka delaktigheten i samhället. Detta för att skapa arbetsmöjligheter och synliggöra kompetens hos personer med funktionsnedsättningar, långtidsarbetslösa, unga vuxna, nyanlända och personer med utbildning från andra länder än Sverige.

 • Chefsdagen

  Den 18 oktober arrangeras 2024 års regiongemensamma chefsdag - det blir ett digitalt halvdagsprogram. Årets tema är: Från ord till handling. Chefsdagen direktsänds från Campus Nya Varvet.

 • Högsbo närsjukhus

  Genom att etablera nya närsjukhus byggs den öppna specialistvården i Göteborgsområdet etappvis ut. Först ut blir ett helt nybyggt sjukhus – Högsbo närsjukhus. Här kommer det finnas operation, mottagning samt resurser för bild- och provtagning för såväl vuxna som barn.

 • Program VGR-5G

  Som en del i arbetet med att öka takten på digitalisering i Västra Götalandsregionen (VGR) och framtidssäkra tekniken, utvecklar VGR en ny trådlös infrastruktur under programmet VGR-5G.

 • Sms-livräddare

  Västra Götalandsregionen samarbetar med Svenska Livräddningssällskapet Göteborg och Ljungskile folkhögskola med insatser och strategisk utveckling av ”sms-livräddare” för Västra Götaland. Samarbetet är överenskommet via ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). Sms-livräddare är en mobilapp som via Larmcentralen VGR kan lokalisera och aktivera närmaste frivilliga personer med kunskaper i HLR (hjärt-lungräddning) till drabbade av misstänkt hjärtstopp.