Ekonomi

Budgeten är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste dokument som bestämmer hur pengarna ska användas och vad VGR:s förvaltningar och bolag ska arbeta med.

Det är politikernas uppgift att besluta om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar. Och det är medarbetarnas uppgift att driva och utveckla verksamheterna utifrån de politiska besluten. Under året lämnar nämnderna och styrelserna i VGR delårsrapporter (april och augusti) och en årsredovisning där vi redovisar hur det gick för våra verksamheter.

Koncernkontoret

Ekonomidirektör Ann-Charlotte Järnström

Regionens Hus, 405 44 Göteborg

Telefon 010-441 00 00 (växel)

Epost koncernkontoret.ekonomi@vgregion.se