Visuell identitet

Alla våra olika verksamheter hålls ihop av ett gemensamt varumärke – Västra Götalandsregionen. Varumärket går som en röd tråd genom hela organisationen och är resultatet av den uppfattning som båda andra och vi själva har av oss och det vi gör.

Det ska vara enkelt för invånarna att förstå vilka verksamheter som ingår i VGR, därför har alla våra förvaltningar en gemensam visuell identitet som vi använder konsekvent. Den bidrar till att göra oss tydliga och effektiva i vår kommunikation mot invånarna.

Varumärkesmanualen är en samlingsplats för VGR:s riktlinjer för varumärke och visuell identitet. Se den som en källa till stöd och inspiration.

Västra Götalandsregionens varumärkesmanual