Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klimatväxling

Klimtaväxling

Västra Götalandsregionen har sedan januari 2016 ett program för klimatväxling i de egna verksamheterna för att skapa ekonomiska drivkrafter för mindre klimatbelastande tjänsteresor. Under 2020 beräknades det ge cirka åtta miljoner kronor till klimatåtgärder inom VGR:s organisation. Men coronapandemin ledde till minskat resande och intäkterna blev cirka två miljoner kronor.

Miljönämnden beslutar varje år om hur pengarna från klimatväxlingen ska användas. Miljönämnden beslutade i december 2020 att inte planera för nya åtgärder inom klimatväxlingsprogrammet 2021. Det blir inte heller ingen utlysning av sökbara medel för klimatprojekt i verksamheterna.

Om pandemiåret 2020

Sedan pandemin bröt ut görs knappt några flygresor alls i tjänsten inom VGR. Flygresandet minskade med 85 procent (senast mätt i oktober) sedan i fjol och totalt 90 procent sedan klimatväxlingsprogrammet infördes. Även resor med privat bil i tjänsten har minskat, med cirka 27 procent under 2020.

Pandemin har fungerat som en katalysator för användningen av digitala arbetssätt, med minskat resande i tjänsten som följd. Det ger oss goda förutsättningar för fortsätt arbete med både resfria möten och att utveckla hållbart resande inom VGR.

Om resandet i tjänsten blir lika begränsat som under 2020 kommer programmet att ge knappt 2 miljoner kronor, mot 7-8 miljoner kronor tidigare år. Därför kommer intäkter under 2021 i första hand att användas för redan planerade investeringar i laddinfrastruktur och cykelparkeringar, som skrivs av mot klimatväxlingsprogrammet under 3 års tid.

Klimatinsatser som MN beslutade att prioritera 2020

Målet är minskad klimatpåverkan från tjänsteresor med privatbil och flyg

Regionfullmäktiges beslut från 2015 är ett led i att alla, inklusive Västra Götalandsregionen, måste ta aktivt ansvar för att bidra till minskat beroende av fossila bränslen. Västra Götalandsregionen ställer höga miljökrav på Västtrafiks fordonspark och på tjänstebilar, budbilar och andra fordon och tjänster som handlas upp. 

Det har tidigare inte funnits någon tydlig styrning för de anställdas tjänsteresor med privat bil och med flyg. Men från 2016 tas en avgift ut från den anställdes förvaltning för varje sådan resa. Och dessa pengar går till klimatåtgärder enligt Västra Götalandsregionens interna miljöplan.

Förhoppningen är att på sikt ska resorna med privatbilar och flyg minska genom att förvaltningarna oftare väljer mindre klimatbelastande mötesformer och sätt att resa.

Uppföljning av klimatväxlingen

Artikel i VGRfokus om resultaten från att VGR:s program för klimatväxling 2016-2018 utvärderades av en extern konsult

Rapporten ”Utvärdering av Västra Götalandsregionens klimatväxlingsprogram” Joakim Iveroth, Sweco, juni 2018 

Avgifterna som går till klimatåtgärder

Avgiften för tjänsteresor med privat bil motsvarar cirka 1,50 kronor per kilo koldioxid, eller 3 kronor per mil.

För flygresor gäller fasta belopp enligt en överslagsberäkning för utsläppen per sträcka:

  • Från januari 2020 kostar resor från Västra Götaland och till Köpenhamn, Oslo eller Stockholm 1 000 kronor.
  • 250 kronor för övriga enkelresor inrikes.

  • 500 kronor för utrikes i Europa

  • 1 000 kronor för flyg till övriga världen

Under 2020 beräknades dessa avgifter samla drygt åtta miljoner kronor till egna klimatåtgärder inom VGR:s organisation men summan blev cirka två miljoner.

Gemensamt konto för hela organisationen

De avgifter som samlas in sätts på ett centralt klimatväxlingskonto för hela organisationen. Pengarna ska användas för klimatåtgärder som finns i Västra Götalandsregionens miljöplan 2017-2020.

Administration

Avgifterna för privat bil hanteras i samband med reseräkningar inom varje förvaltning inom VGR och den upphandlade resebyrån hanterar flygresorna. Administrationen av avgifterna hanteras inom ramen för Regionservice ordinarie system. Programmet för klimatväxling innebär på så sätt en minimalt ökad arbetsbelastning.

Klimatväxling eller klimatkompensation?

Klimatväxling kallas det när man avgiftsbelägger till exempel resor med hög klimatbelastning för att finansiera interna åtgärder för att minska sin egen organisations klimatpåverkan.

Klimatkompensation finansierar externa åtgärder utanför sin egen organisation, till exempel plantering av skog. Detta ska leda till en lika stor utsläppsminskning som de utsläpp som ska kompenseras. Men enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) tolkning av kommunallagen är det inte tillåtet i en skattefinansierad verksamhet.

Frågor och svar om klimatväxling

Profilbild av Pia Damstén

Pia Damstén

Miljöstrateg – Klimatväxlingsprogram och Hållbart resande
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-12-08 16:15