Uppföljning miljö

Uppföljning och redovisning av miljöarbetet är viktigt för att se till att vi når resultat i miljöarbetet inom Västra Götalandsregionens (VGR) organisation.

Varje år görs en uppföljning av arbetet med hållbarhetsmålen som inkluderar både miljömål och mål för social hållbarhet. Uppföljningen finns tillgänglig både som en rapport och som ett presentationsmaterial.

Miljö i årsredovisningen

Mål och åtgärder för Miljömål 2030 sammanfattas också kort på koncernövergripande nivå i årsredovisningen, som följer upp budget för VGR. Se verksamhetsåret 2022 under "Regiongemensamt" sid 45-46:

VGR:s årsredovisning 

Viveca Reimers

Avdelningschef

Telefonnummer