Uppföljning miljö

Uppföljning och redovisning av miljöarbetet är viktigt för att se till att vi når resultat i miljöarbetet inom Västra Götalandsregionens organisation.

Västra Götalandsregionens gemensamma uppföljning av miljöarbetet omfattar alla förvaltningar och de helägda bolagen.Varje förvaltning och bolag ska årligen rapportera resultatet av miljöarbetet utifrån:

  • de miljömål i programmet som de berörs av
  • sina egna miljömål

Miljö i årsredovisningen

Mål och åtgärder i miljöprogrammet 2014-2016 följs upp 2017 på koncernövergripande nivå.

Årsredovisningen följer upp budget för Västra Götalandsregionen och miljöredovisningen följer upp de sju målområdena i miljöprogrammet för 2014-2016.

Resultaten av miljöarbetet visas i ett eget avsnitt i Västra Götalandsregionens årsredovisning. 

Uppföljning per målområde (2017 års siffror)

Lars Berko

Miljöstrateg ansvarig för analys och uppföljning
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-12 18:15