Tillgänglighet i sociala medier

Västra Götalandsregionens innehåll på sociala medier ska i största möjligaste mån göras tillgängligt för alla.

Myndigheten för Digital förvaltning, DIGG, skriver att digital service som en aktör tillhandahåller genom tredje part, exempelvis sociala medier, ska vara tillgänglig så långt det är möjligt. Med det avses att tillgänglighetskraven ska följas i den utsträckning som den aktuella tekniska lösningen tillåter.

Det innebär bland annat:

 • Alla bilder som är meningsbärande, alltså har betydelse för innehållet, och andra grafiska element ska ha ett textalternativ (alt-text) som ger de som inte kan se bilder ett alternativ som gör att de kan ta till sig informationen på lika villkor som andra.
 • Filmer, även om de är korta, ska vara textade och eventuellt syntolkade om det finns meningsbärande visuell information som inte framgår av talet eller rösten i filmen.
 • Skriv länkar så att användaren förstår vart länken leder, alltså var man hamnar om man klickar på den.
 • Färg får aldrig vara det enda sättet som du förmedlar information. Ett exempel är diagram.

Plattformarnas egen funktionalitet

Flera sociala medierplattformar erbjuder vissa funktioner som gör innehållet mer tillgängligt och dessa ska användas. 

Checklista för tillgänglighet i sociala medier

Nedan checklista kommer från Myndigheten för delaktighet och ger en bra vägledning kring hur innehållet i sociala medier kan göras mer tillgängligt.

Text

 • Är texten i inlägget koncist, tydlig och begriplig?
 • Har du delat upp en längre text i flera stycken?

Hashtaggar

 • Inleder du varje ord i hashtaggen med stor bokstav? Det gör det enklare att läsa hashtaggen. Även skärmläsare läser upp texten korrekt då.
 • Har du placerat hashtaggar (#MFD) och omnämningar (@mfd) på slutet av texten? Dessa kan störa textflödet för en person som använder skärmläsare.

Emojis

 • Undviker du att göra emojis bärare av ditt huvudbudskap?
 • Använder du sparsamt med emojis och ser till att samma emoji inte upprepas fler gånger? Skärmläsare läser upp varje emoji i texten.
 • Undviker du att placera emojis mitt i en mening?
 • Har du undvikit att använda emojis som kan vara svåra att särskilja i samma inlägg?
 • Gör du en kort beskrivning av emojien när du inte kan ge den en alternativ text? Ex. [tumme upp]?

Bild med text

 • Har du undvikt att presentera ett budskap endast som en text i en bild?
 • Om du har en text som är en bild, har du skrivit in samma text i inlägget?
 • Går det att förstå innehållet oberoende av färg?

Länkar

 • Är det tydligt att uppfatta vad som är en länk?
 • Är det tydligt vart länken går? Särskilt viktigt om du använder dig av förkortade länkar.

Bilder

 • Har alla bilder en alternativtext (alt-text)? Om plattformen inte stödjer alternativtext, beskrivs bilden i inläggstexten?
 • Går det att förstå innehållet oberoende av färg?
 • Har dina bilder tillräckligt bra kontrast för att budskapet ska komma fram? I bilder med bra kontrast framträder motivet tydligt.
 • Finns det en tonplatta bakom texter som står i bilden?

Film

 • Är filmen textad? Använder du en separat fil med undertexter när det är möjligt?
 • Är filmen verbaliserad (viktig information beskrivs i tal) eller syntolkad?
 • Har du beskrivit filmen i inläggstexten?
 • Undvik rörliga bilder bakom text.
 • Om filmen har bakgrundsmusik, är det en tydlig skillnad mellan bakgrunden och talarens röst?
 • Har du kontrollerat att bilder med information inte bläddrar fram för snabbt? Finns det tid att läsa alla skyltar och hänga med varje gång någon byter bild?

Typsnitt och formatering

 • Har du använt standardtypsnittet för plattformen? Andra, så kallade "dekorativa" typsnitt, kan vara svåra att läsa och fungerar ofta inte bra med skärmläsare.
 • Undvik fet och kursiv stil som kan vara svåra att läsa.
 • Är texten vänsterställd? Då är den lättare att läsa.