Säkerhet för konton

Det händer tyvärr att konton för sociala medier, mail, med mera, hackas och att få tillbaka dem kan vara svårt och tidsödande. Därför är det viktigt att regelbundet se över säkerheten och vilka som har tillgång till verksamhetens konton.

Använd tvåfaktorsautentisering

En viktig säkerhetsåtgärd är att använda tvåfaktorsautentisering, förkortat 2FA. Tvåfaktorsautentisering eller tvåstegsinloggning betyder att en identitetskontroll görs med hjälp av två skilda former av information. Det ska vara en kombination av något som användaren vet”, exempelvis ett lösenord, och ”något som användaren har” till exempel en telefonapp eller en bankdosa.

Uppmuntra alla att använda 2fa även på sina personliga konton. Detta eftersom vi ofta använder personliga konton för att hantera organisationens konton.

Kontrollera regelbundet

Följande bör kontrolleras/göras regelbundet och efter varje gång en medarbetare slutar eller av andra anledningar inte behöver ha till gång till SoMe-konton.

  • Ha 2FA på ditt personliga konto och organisationens konto.
  • Gå igenom administratörsroller, ta bort alla som inte behöver ha access.
  • Ha så få administratörer som möjligt men ändå minst två huvudadministratörer. Använd andra roller såsom moderator och redaktör.
  • Om ni använder plattformsverktyg för att hantera sociala medier, ge access dit istället för till SoMe-tjänsten.
  • Byt lösenord, det kan finnas många som inte längre behöver ha access.
  • Se över återställningsmejladresser/telefonnummer.

Särskilt Facebook

  • Kolla så att ni verkligen äger er egen sida. Så den inte ägs av en privatperson eller annonsbyrå.