Så fungerar VGR mediebank

Västra Götalandsregionens mediebank är till för att lagra och dela digitala filer för kommunikation, exempelvis foton, mallar, logotyper, filmer, illustrationer och informationsmaterial

VGR Mediebank

För dig som är medarbetare

Fria bilder

Som medarbetare i Västra Götalandsregionen, VGR, har du åtkomst till alla bilder i den fria mappen. De får användas för att informera om VGR och dess verksamhet, i alla kanaler. De får också användas av upphandlade reklambyråer i samband med uppdrag för VGR. Fotografierna får däremot inte användas i reklamsammanhang.

Skyddade bilder

Du har också möjlighet att se de bilder som är skyddade. De är markerade med en vattenstämpel. De kan vara skyddade av olika skäl, de kanske inte är friköpta av fotograf eller endast får användas under vissa förutsättningar. För att få veta om eller hur du kan få använda en skyddad bild - läs bildinformationen under upphovsrättkommentar.

Fotografen har upphovsrätt

Fotografen äger alltid rätten till sin bild om inte annat avtalats. Det innebär att man inte får manipulera bilden. Fotografens namn måste också alltid anges i samband med publicering av bilden.
Tänk på att det är den som publicerar bilden som ansvarar för att bilden används på ett korrekt sätt.
Riktlinjer för bilder i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/bilder

Övrigt material

Som anställd har du också fri tillgång till annat digitalt material som mallar, logotyper, kartor och filmer.

Pressbilder, mallar, logotyper och kartor har publik åtkomst för att media och samarbetspartners ska kunna använda materialet.

För dig som publicerar material i VGR Mediebank

Upphovsrätt

Fotografen äger alltid rätten till sin bild om inte annat avtalats. Det innebär att man inte får förvanska eller manipulera bilden. Fotografens namn måste också alltid anges i samband med publicering av bilden. Bilder kan köpas för enstaka publicering eller för att användas under en tidsbegränsad period. Man kan också avtala om exklusiv rätt till bilden, vilket innebär att bilden ägs av VGR. Fotografen får då inte använda bilden eller sälja den vidare. Det är bra om bilden kan användas i fler sammanhang, men vilket man väljer är oftast en kostnadsfråga.

Medarbetares bilder

Fotografier och bildkonstverk och illustrationer som medarbetare har skapat i tjänsten kan fritt användas av Västra Götalandsregionen, VGR, utan begränsning. VGR äger bildmaterialet. Detsamma gäller bilder som medarbetare donerar till VGR och publicerar i mappen "VGR fritt". I bildinformation om fotograf anges då Västra Götalandsregionen eller VGR. Dessa bilder kan inte säljas vidare, eller användas i utanför Västra Götalandsregionens verksamhet. Mer information finns hos Bildleverantörernas förening, BLF.

Foto på konstverk

Konstnären har rätt till ersättning om man fotograferar eller avbildar ett konstverk för att publicera eller använda:- på internet - i trycksaker, tidningar och diabilder- i datorer och på hemsidor- om dekoration på porslin eller textilier- i TV och på film. Det gäller även om konstverket inte är huvudmotiv på en bild.
Undantaget är:
- i samband med nyhetsrapportering om konstverket
- om de ingår i en vetenskaplig framställning
- i annonser, prospekt och kataloger i samband med utställning eller försäljning.

Tänk på att konstnärens namn alltid ska anges i anslutning till fotot.
Mer information om upphovsrätt finns att få hos BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige.

Upphovsrätt för bilder

Samtycke från personer på bild

Det är önskvärt, men inget krav, att identifierbara personer på bild lämnar samtycke för publicering. Använd i så fall gärna samtyckesblanketten   i länken nedanför, det räcker att skriva namn och kontaktuppgifter.  

För personer i chefsställning och för förtroendevalda krävs inget samtycke. 

Samtycke ska däremot alltid finnas om:

  • personen på bild kommer att exponeras ofta, i exempelvis kampanjer, annonser eller i sociala medier.
  • om namnet ska taggas i bilden och bli sökbart i VGR mediebank.  Använd då blanketten samtycke enligt PUL (personuppgiftslagen). Personen ska då informeras om personuppgiftslagen som har till syfte att skydda personers integritet vid behandling av personuppgifter. 

Samtyckesblankett VGR

Samtyckesblankett VGR enligt PUL 

Varsamhet med personer på bild

Publicering kräver varsamhet och eftertanke - publicera inte bilder på personer i sammanhang som kan upplevas besvärande eller kränkande. Är bilden några år gammal, ta gärna kontakt igen.

Var försiktig när du publicerar foton av barn, i känsliga miljöer eller situationer, eller när personer på bild inte är medvetna om att fotografering sker. Tänk på att det finns personer med skyddad identitet.

Checklista för bilder i VGR

Krav på bilder i VGR Mediebank

För maximal användning ska bilder läggas in i originalformat. Bilden skalas ner till valt format beroende på användningsområde.

Bilderna i systemet ska följa givna bildriktlinjer och vara relevanta för att användas i kommunikationssammanhang av VGR. De bör vara av sådant allmänt intresse att de ska sparas och arkiveras för framtiden.

Blanketter för samtycke till publicering av foto

Det finns två mallar, en för bilder som ska publiceras som användas enbart inom VGRs verksamheter och en mall som kan användas för samarbetsprojekt där man delar personuppgifter till exempel med en kommun. 

Glöm inte att skriva in er förvaltning.

Samtyckesblankett VGR enligt GDPR (förslag) 

Barbro Lindh

OSV VGR Mediebank
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-03-27 10:53