VGR mediebank

Västra Götalandsregionens (VGR:s) mediebank är till för att lagra och dela digitala filer för kommunikation, exempelvis foton, mallar, logotyper, filmer, illustrationer och informationsmaterial. Alla kan utan behörighet komma åt och använda vår organisations logotyper, pressbilder, kartor och mallar.

VGR Mediebank

För dig som är journalist

Du som journalist kan ta del av Västra Götalandsregionens pressbilder.

För dig som är medarbetare

Skaffa rätt behörighet först

Alla medarbetare måste ha behörighet till VGR Mediebank. Det är din närmaste chef, din LITA eller motsvarande som kan hjälpa dig. Behörigheten ska gälla för arkivet VGR Fritt och eventuellt andra arkiv som hör till din förvaltning. 

Fria bilder

Som medarbetare i VGR har du åtkomst till alla bilder i den fria mappen. De får användas för att informera om VGR och dess verksamhet, i alla kanaler. De får också användas av upphandlade reklambyråer i samband med uppdrag för VGR. Fotografierna får däremot inte användas i reklamsammanhang.

Fotografen har upphovsrätt

Fotografen äger alltid rätten till sin bild om inte annat avtalats. Det innebär att du inte får manipulera bilden. Fotografens namn måste också alltid anges i samband med publicering av bilden. Tänk på att det är den som publicerar bilden som ansvarar för att bilden används på ett korrekt sätt. 

Övrigt material

Som medarbetare i VGR har du också fri tillgång till annat digitalt material som mallar, logotyper, kartor och filmer.

Pressbilder, mallar, logotyper och kartor har publik åtkomst för att media och samarbetspartners ska kunna använda materialet.

För dig som publicerar material i VGR Mediebank

Upphovsrätt

Fotografen äger alltid rätten till sin bild om inte annat avtalats. Det innebär att du inte får förvanska eller manipulera bilden. Fotografens namn måste också alltid anges i samband med publicering av bilden. Bilder kan köpas för enstaka publicering eller för att användas under en tidsbegränsad period. Det är möjligt avtala om exklusiv rätt till bilden, vilket innebär att bilden ägs av VGR. Fotografen får då inte använda bilden eller sälja den vidare. Det är bra om bilden kan användas i fler sammanhang, men det är oftast en kostnadsfråga.

Medarbetares bilder

Fotografier och bildkonstverk och illustrationer som medarbetare har skapat i tjänsten kan fritt användas av VGR utan begränsning. VGR äger bildmaterialet. Detsamma gäller bilder som medarbetare donerar till VGR och publicerar i mappen "VGR Fritt". Dessa bilder kan inte säljas vidare, eller användas utanför VGR:s verksamhet. Mer information finns hos Bildleverantörernas förening (BLF).

Foto på konstverk

Konstnären har rätt till ersättning om du fotograferar eller avbildar ett konstverk (även om konstverket inte är huvudmotivet) för att publicera eller använda

  • på internet
  • i trycksaker, tidningar och diabilder
  • i datorer och på hemsidor
  • som dekoration på porslin eller textilier
  • i TV och på film. 

Undantaget är:

  • i samband med nyhetsrapportering om konstverket
  • om de ingår i en vetenskaplig framställning
  • i annonser, prospekt och kataloger i samband med utställning eller försäljning.

Tänk på att konstnärens namn alltid ska anges i anslutning till fotot. Mer information om upphovsrätt finns att få hos BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige).

Upphovsrätt för bilder

Samtycke från personer på bild

Från och med den 27 maj 2018 är det krav på att identifierbara personer på bild har lämnat samtycke för publicering. Använd i så fall gärna mallarna för samtyckesblanketten som du hittar nedan. Glöm inte att fylla i förvaltningens namn.

Varsamhet med personer på bild

Publicering kräver varsamhet och eftertanke - publicera inte bilder på personer i sammanhang som kan upplevas besvärande eller kränkande. Är bilden några år gammal, ta gärna kontakt igen.

Var försiktig när du publicerar foton av barn, i känsliga miljöer eller situationer, eller när personer på bild inte är medvetna om att fotografering sker. Tänk på att det finns personer med skyddad identitet.

Att tänka på när du väljer bild

Krav på bilder i VGR Mediebank

För maximal användning ska bilder läggas in i originalformat. VGR Mediebank skalar ner bilden till rätt format beroende på var den ska användas.

Bilderna i systemet ska följa givna bildriktlinjer och vara relevanta för att användas i kommunikationssammanhang av VGR. De bör vara av sådant allmänt intresse att de ska sparas och arkiveras för framtiden.

Blanketter för samtycke till publicering av foto

Det finns två mallar, en för bilder som ska användas enbart inom VGR:s verksamheter och en mall som kan användas för samarbetsprojekt där personuppgifter delas med till exempel en kommun. 

Glöm inte att skriva in er förvaltning.

Samtyckesblankett VGR enligt GDPR (förslag) 

Lars Karlsson

Produktägare VGR Mediebank

Telefonnummer