Säkerhet

För att alla ska kunna känna trygghet är det viktigt med en god säkerhetskultur. Uppdraget i säkerhetsarbetet är att ta fram och förvalta policy, riktlinjer och rutiner inom säkerhetsområdet. Det innebär även att göra uppföljningar, stödja och bistå verksamheterna, utbilda, ta fram verktyg som kan användas i säkerhetsarbetet och, i mån av tid, bistå vid olika övningar, riskanalyser och dylikt.

I säkerhetsarbetet samverkar vi, förutom med interna aktörer, med Länsstyrelsen, kommuner, andra landsting/regioner och med statliga myndigheter. Vi arbetar strategiskt utifrån de hotbilder vi kan se.

Det finns fler som arbetar med säkerhet i olika former inom Västra Götalandsregionen. Vi samverkar naturligtvis och försöker att tillsammans säkerställa det som står i Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy att patienter, resenärer, besökare, studerande, personal och förtroendevalda ska vara trygga i regionens lokaler och verksamheter.

Ledningssystem för säkerhet

Västra Götalandsregionens verksamheter har säkerhetsansvariga som arbetar med frågorna på lokal nivå och tar fram de rutiner, utbildningar och metoder som krävs för att anpassa arbetet till de varierande lokala förhållanden som de har hand om.

Särskild information till dig som är politiker