Beredskap

Enhet säkerhet och beredskap ansvarar för krisberedskap i Västra Götalandsregionen. För att kunna hantera en allvarlig händelse eller katastrof måste vi veta vilka risker som finns i regionen, vilka konsekvenser en händelse kan få och vilka resurser som finns tillgängliga. Vi måste bedöma sannolikheten för att något ska hända, förbereda hur vi ska agera samt ta fram övergripande planer.

Läs mer om krisberedskap.

 

Västra Götalandsregionen är en viktig del av totalförsvaret
Tillsammans med andra samhällsaktörer har Västra Götalandsregionen (VGR) som uppgift att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna upprätthålls både i fredstid och vid krigsfara eller krig. Genom att bygga upp en krigsorganisation tar vi ansvar för vår del i totalförsvaret.

För Västra Götalandsregionens del handlar det bland annat om att även under svåra förhållanden kunna upprätthålla hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur samt samverkan med övriga regioner, myndigheter och andra aktörer.