Krigsplacering i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutar att alla tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) och i helägda bolag ska krigsplaceras i händelse av krig. Regionfullmäktige 27 februari, 2024

 

Krigsplacering är en viktig åtgärd för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid höjd beredskap. I praktiken betyder det att medarbetare fortsätter att gå till jobbet vid skärpt beredskap eller krig såvida man inte är krigsplacerad hos annan aktör, till exempel Försvarsmakten. 

 

I händelse av krig kan det bli aktuellt för alla verksamheter och medarbetare att ställa om och utföra uppgifter de normalt inte gör i vardagen för att hantera det mest prioriterade. VGR kommer även att behöva arbeta för att motverka otrygghet och rädsla hos befolkningen samt bibehålla hopp och gemenskap.  

 

Ett personligt brev kommer att skickas ut till alla medarbetare i Västra Götalandsregionen för att informera om krigsplaceringen. Vill du läsa mer om krigsplacering inom VGR kan du göra det på Insidan - Civilt försvar - krigsplacering - VGR gemensamt