Kognitiv arbetsmiljö

En grupp sitter i en öppen yta och samtalar

Dagens arbetsliv ställer höga krav på vår kognition. Det handlar om minnet, hur vi tar in alla intryck och utifrån dem fattar beslut och agerar. Mycket ljud och rörelser runt omkring påverkar vår kognitiva arbetsmiljö, men också det sociala klimatet och digitala system. Gisela Bäcklander, psykolog och forskare på Karolinska institutet, ger tips om vad du och organisationen kan göra för att skapa en bra kognitiv arbetsmiljö.

Vad menas med kognitiv arbetsmiljö?

Det är ingen separat aspekt, utan hänger samman både med den fysiska och sociala arbetsmiljön och inte minst med tekniken. Det är enklare för kognitionen när det är: tydligt, förutsägbart, överblickbart, inte för stressigt, men heller inte för tråkigt och svårare när det är: rörigt, mycket på en gång, oförutsägbart, tidspress och mycket störningar.

Höga kognitiva krav i dagens samhälle

Dagens arbetsliv ställer höga krav på vår kognition. Mångas arbete kräver god planerings-, initiativs- och problemlösningsförmåga, att utläsa uppgifter utan instruktioner och att vara tillgänglig på olika sätt. Vi får information att agera utifrån från många kanaler samtidigt. Det är ofta upp till oss själva att bedöma vad i all denna information vi skall agera utifrån. Samtidigt vet vi att kognitionen är begränsad, både när det gäller hur mycket vi kan ha i huvudet samtidigt och energi och ork över tid. 

Hur kan man minska den kognitiva belastningen?

Gisela Bäcklander ger rådet att först tänka igenom vad som behöver mitt BÄSTA FOKUS och att starta med det, att göra en sak i taget och avlasta hjärnan genom att inte ha saker i huvudet som vi kan ha någon annanstans. Några konkreta tips:

  • Schemalägg egen tid, inte bara möten.
  • Ha inte proppfullt i planeringen – då finns inget manöverutrymme.
  • Turas om med beredskapsmoment – så att inte hela arbetsgruppen behöver lägga kapacitet på att vara beredda samtidigt.
  • Försök att få återhämtning både under och mellan arbetsdagarna.

En hjärnvänlig arbetsplats

Även på organisationsnivå finns det anledning att fundera över vad man kan göra för att skapa bra förutsättningar för en god kognitiv arbetsmiljö. Några exempel.

  • Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut vad gäller störningar? Finns det möjlighet till avskildhet från störningar vid koncentrationskrävande arbete?
  • Hur ser arbetsklimatet ut? Är det OK att fråga och komma med synpunkter utan att vara rädd för att känna sig dum eller göra fel?
  • Hur ser möjligheten till inflytande ut? Kan medarbetarna själva prioritera bland uppgifter?
  • Finns det tydlighet i roller, ansvarsområden och beslutsvägar?

Återhämtning - en återställare 

Återhämtning fungerar som en återställare för våra exekutiva funktioner (vår förmåga att organisera, planera, fatta beslut och agera). Det får vi genom sömn, dagsljus och rörelse. Men också genom variation, att byta miljö och att ha ett nyfiket förhållningssätt för att lära sig av olika situationer. 

Så skapar ni en hjärnvänlig arbetsplats, suntarbetsliv.se, aug 2021

Den hjärnvänliga arbetsplatsen, partsrådet, juni 2021