Fullföljda studier

Vi vill ge barn och unga i Västra Götaland de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet och för god hälsa, utbildning och framtidstro. Tillsammans sätter vi fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete kring barn och ungas uppväxtvillkor och förutsättningar för att fullfölja sina studier.

Kraftsamling fullföljda studier är en av fyra tvärsektoriella västsvenska kraftsamlingar i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi.

Årets konferens för västsvensk kraftsamling Fullföljda studier hålls torsdag 19 september 2024 i Göteborg 

Statistik inom fullföljda studier

Ta del av aktuell statistik på regional och kommunal nivå med koppling till fullföljda studier, bl.a. gymnasiebehörighet, genomströmning på gymnasium och folkhögskola, språkutveckling och psykiskt välbefinnande.

Delregionala kunskapsnoder

Noderna är en motor i varje delregion för att tillsammans med kommunerna söka extern finansiering, initiera och sjösätta projekt inom fullföljda studier

Psykisk hälsa

Fullföljda studier är en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa, våld, kriminalitet, bristande tillit och social oro bland unga.

Föräldrar som resurs

Vi arbetar med ett förstärkt och tillgängligt stöd till föräldrar. Vi har särskilt fokus på familjer som är utsatta för riskfaktorer.

Läsning och språkutveckling

Läsförståelse är avgörande för att eleverna ska klara sina studier i alla ämnen. Vi arbetar för en ökad samverkan i hela länet.

Motivation och framtidstro

Vi vill öka barn och ungas motivation för studier, anknytning till skolan samt tillit och tilltro till sig själva, samhället och framtiden.

Tillsammans ställer vi om

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Karin Gertzén

Processledare

Telefonnummer

Marie Ahlberg

Sociala investeringsmedel

Telefonnummer

Jens Lejhall

Kultur, läsning och språkutveckling

Telefonnummer

Lars Gelander

Hälso- och sjukvård, föräldrar som resurs

Anna Simonsson

Hälso- och sjukvård, psykisk hälsa

Telefonnummer

Kontor: 0500 - 47 36 31

Information och utskick

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i