Delregionala kunskapsnoder för fullföljda studier

Västra Götalandsregionen finansierar fyra delregionala kunskapsnoder under tre år, med start i januari 2022. Målet är att skapa förutsättningar för hållbart och långsiktigt arbete inom området fullföljda studier. Kunskapsnoderna finns i Göteborgsregionen (GR), Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad Boråsregionen.

Motor i delregionerna

Förutom att sprida kunskap om frågan erbjuder kunskapsnoderna verksamhetsnära processtöd och verksamma metoder om jämlika förutsättningar för fullföljda studier. Noderna är också en motor i delregionerna för att tillsammans med kommunerna söka extern finansiering, initiera samt sjösätta projekt inom området.

Kontakter för kunskapsnoderna

Fyrbodals kommunalförbund
Elisabeth Hansson

Sjuhärad Boråsregionen
Mikael Szanto

Skaraborgs kommunalförbund
Susanne Sandgren

Göteborgsregionen
John Nelander