Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sociala investeringar

Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av miljö- och regionutvecklingsnämnden och arbetet är regiongemensamt.

Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas och utvecklas för att förbättra förutsättningarna för barn och unga i Västra Götaland. Insatserna genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionens och kommunernas verksamheter. Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas generera ett bättre utfall för målgruppen barn och kostnadsminskning hos aktörerna.

Digitala informationsträffar i maj

Har du en idé om ett nytt hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt som kan bidra till att barn- och unga förbättrar sina möjligheter att gå ut grundskolan med godkända betyg?

Om din idé bygger på samarbete mellan kommunal och regional verksamhet och riktar sig till barn- och unga 0–15 år med risk att hamna i utanförskap finns möjlighet att utveckla den till ett socialt investeringsprojekt med finansieringsstöd från VGR (sociala investeringsmedel).

Under maj månad bjuder VGR in till digitala lunchträffar. Du kommer att få information om vad sociala investeringar är hur det går det till att ansöka om projektmedel. Vid varje tillfälle kommer också ett socialt investeringsprojekt att berätta om sitt arbete.

När:

Mer information om medverkande sociala investeringsprojekt

Det är ingen anmälan till informationsträffarna utan du deltar genom att ansluta till mötet (teams). 

Mer information: Marie Ahlberg, marie.ahlberg@vgregion.se 

Marie Ahlberg

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-05-30 08:46