Motivation och framtidstro

Utmaningen är att öka barn och ungas motivation för studier, anknytning till skolan samt tillit och tilltro till sig själv, samhället och framtiden genom att exempelvis:

  • Utveckla och sprida metoder för barn och ungas delaktighet och inflytande
  • Utveckla och sprida metoder för skolanknytning, närvaro och meningsfullhet i skolan
  • Erbjuda studie- och yrkesmotiverande insatser till exempel via Science centers, samarbete med näringslivet och folkhögskolor
  • Skapa ökade och jämlika förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelseglädje i hela länet