Statistik för Fullföljda studier

Hur många elever lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet? Hur många barn får remiss från BVC till logoped på grund av dålig språkutveckling? Ta del av aktuell statistik från webbinariet den 13 december.

Interaktiv publikation med kvantitativa indikatorer (statistik) för Fullföljda studier

Publikationen visar nyckeltal med koppling till Fullföljda studier, bl.a. gymnasiebehörighet, genomströmning på gymnasium och folkhögskola, språkutveckling och psykiskt välbefinnande. Publikationen är baserad på data från Barnhälsovård, registrerade diagnoser i patientregister, CAN drogundersökningen, tillgänglighetsdata till Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), SKR/Kolada. Rapporten visar utveckling över tid på regional och kommunal nivå.

Interaktiv publikation med statistik för Fullföljda studier

Västra Götalands skolundersökning 2022

Undersökningen har distribuerats av Centralförbundet alkohol och narkotikaforskning (CAN) och sammanställts av VGR. Undersökningen där elever får svara på frågor om bland annat drogvanor och upplevd psykisk hälsa genomförs årligen. 

Skolundersökning 2022


Psykisk hälsa hos barn och unga

Kunskapsstöd för psykisk hälsa presenterade aktuell statistik. 

Psykisk hälsa hos barn och unga

Central barnhälsovård

Regionhälsan presenterade arbete med barnhälsovård, kommunikation, tal och språk. 

Barnhälsovård