Turistrådet Västsverige och Alingsås lasarett blev VGR:s miljöstipendiater 2022

Uppdaterad:
Publicerad:
Glada pristagare
VGR:s miljöstipendiater 2022 representerade av: Fredrik Lindén, VD och Marie Linde, vice VD, Turistrådet Västsverige, Magnus Berntsson, ordförande miljönämnden VGR, samt Anneli Persson och Lena Lund, materialbeställare, IVA, Alingsås lasarett

Att driva på och inspirera sina medlemsföretag för mer miljö- och hållbarhet i besöksnäringen för Turistrådet Västsverige med Hållbarhetsklivet, och att som IVA-avdelningen på Alingsås lasarett målmedvetet byta bort engångsinstrument till flergångs i färdiga operationskit - det ledde till Västra Götalandsregionens (VGR) årliga interna miljöstipendium och vardera 25 000 kronor.

Miljönämnden delade fredag 6 maj ut årets interna miljöstipendium i Västra Götalandsregionen till två väldigt olika verksamheter som båda gjort insatser för att främja hållbarhet, framförallt miljö- och ekonomi men också socialt.

Tillsammans har personalen på Turistrådet Västsverige och IVA-avdelningen på Alingsås lasarett (en del av Sjukhusen i Väster) genomdrivit förändringar utöver vad som kan förväntas i deras verksamheter och som har bidragit till att minska organisationens totala negativa klimat- och miljöpåverkan.

Se miljönämndens motivering i VGR:s pressmeddelande 2022-05-10

Miljöstipendium