Tre miljöstipendiater 2021 visar bredden i VGR:s miljöarbete

Uppdaterad:
Publicerad:
Några av medarbetarna på Närhälsan Tibro vårdcentral, vårdcentralchef Henrik Hellqvist längst till vänster
Miljöstipendiat 2021, Närhälsan Tibro vårdcentral

Västra Götalandsregionens (VGR:s) interna miljöstipendium för 2021 har delats ut av miljönämnden. Det var tjugonde gången som miljöstipendiet delades ut till egna anställda eller verksamheter som gjort något extra för miljön.

Det blev dubbel utdelning för Regionservice med Linda Martinsson, områdeschef Måltider som tilldelas 30 000 kronor för långsiktigt arbete med klimat- och miljösmarta måltider, och Hjälpmedelscentralen som får 10 000 kronor för att de målmedvetet ökar på andelen återbrukade rullstolar och andra hjälpmedel.

Närhälsan Tibro vårdcentral fick stipendiet på 10 000 kronor för sitt kliv under pandemin med digitalisering av vårdtjänster.

VGRfokus artikel om årets tre miljöstipendiater

Om VGR:s miljöstipendium

VGR:s interna miljöstipendium som instiftades 2001 - men delades ut för första gången 2002 - delas årligen ut till en anställd eller verksamhet som med speciella insatser bidragit till att minska organisationens negativa miljöpåverkan.

Stipendiesumman uppgår till högst 50 000 kr och kan delas mellan flera mottagare. Pengarna ska användas till ytterligare utveckling av miljökompetensen och miljöarbetet inom verksamheten. Erfarenheterna ska också kunna spridas inom Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium