Turistrådet Västsverige AB

Två personer står på ett berg och tittar ut över ett landskap med skog och sjöar.
Fotograf: Roger Borgelid

Här hittar du bolagsinformation om Turistrådet Västsverige AB.

Turistrådet Västsverige har i uppdrag att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götaland) som destination samt stimulera till hållbart företagande och ökad konkurrenskraft inom besöksnäringen. Bolaget ska tillsammans med besöksnäringens intressenter initiera och driva viktiga utvecklingsfrågor, förmedla strategiska kunskapsunderlag och vara en självklar samarbetspartner vid hållbar affärsutveckling samt marknadskommunikation.

Turistrådet främjar en hållbar utveckling av besöksnäringen och bedriver sin verksamhet i nära samverkan med näringsliv och kommuner.

Västra Götalandsregionen är den enda ägaren (100 procent). Ägarstyrningen sker genom bolagsordning och ägardirektiv som beslutas av regionfullmäktige.

Turistrådets verksamhet bedrivs i enlighet med uppdrag från Västra Götalandsregionens miljö- och regionutvecklingsnämnd.

Turistrådet Västsveriges organisationsnummer är 556459-4538.