Measuring Trust in Public Sector Organizations–Research Note

Även om tillitsbaserad styrning och ledning är aktuellt i många regioner och kommuner i de nordiska länderna saknas ett instrument för att bedöma graden av tillit inom offentliga organisationer

Studien utgår från Luhmanns systemteori och syftar till att utveckla och psykometriskt testa ett instrument som kan mäta tillit i flera av de personliga och icke-personliga relationer som finns i en offentlig organisation. Data från 240 första linjechefer (RR 75 %) och 1 871 anställda (RR 47 %) från samtliga sektorer i en svensk kommun analyserades med en flernivåanalys. Av de 16 initiala frågor som besvarades  av chefer och anställda behölls 8 efter psykometrisk analys av båda samplen. Två distinkta faktorer identifierades: tillit till närmaste chef samt organisatorisk tillit. Dena senare dimensionen inkluderade frågor om tillit till politiker och administrativa specialister, utöver chefer på högsta nivå. Instrumentet kan användas för att inventera graden av tillit i offentliga organisationer och användas i framtida forskning om tillit inom en organisation, såväl på individ- som på gruppnivå.

Detta är en sammanfattning av en artikel som har publicerats i tidskriften Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology,

Härenstam, A., Berntson, E., Björk, L., Corin, L., Fältén, R., & Bujacz, A. Measuring Trust in Public Sector Organizations–Research Note. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 2024. 9(1), 4. DOI: 10.16993/sjwop.234