Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Balans i vardagen

I studien undersökte man balansen mellan förvärvsarbete och hem- och fritidsaktiviteter relaterat till stress.

Titel

Perceptions of employment, domestic work, and leisure as predictors of health among women and men.

Författare

Carita Håkansson, Hälsohögskolan i Jönköping och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin, Göteborg.

Syfte

Studien syftade till att undersöka om upplevelse av förvärvsarbete, hem- och fritidsaktiviteter var relaterade till hälsa vid tvåårsuppföljning av offentliganställda inom hälso- och sjukvård och Försäkringskassan. 

Metod

Resultatet baserades på data från 2683 deltagare (85% kvinnor) som besvarat en enkät vid två tillfällen med två års mellanrum.


Resultat

Upplevelse av låg stressnivå, god balans mellan förvärvsarbete och hemarbete samt meningsfullhet i dagliga aktiviteter var associerade med god självskattad hälsa och balanserad närvaro (högst 7 dagars sjukfrånvaro och högst ett tillfälle av sjuknärvaro senaste året) bland kvinnorna vid uppföljningen. Låg stress i arbetet var den viktigaste faktorn bland männen.

Publicerat

Journal of Occupational Science, 2010

Senast uppdaterad: 2017-02-23 07:41