CHEFiOS

CHEFiOS-projektet syftade till att undersöka organisatoriska förutsättningar för chefskap och hur dessa påverkar chefers arbetsmiljö och hållbarhet.

Projektet pågick mellan 2008 och 2014 och var ett samarbete mellan Göteborgs universitet och att antal västsvenska kommuner med finansiering bland annat från Vinnova, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Forskningen handlade främst om chefsarbete i kommunala förvaltningar. Forskningsprojektet är avslutat och resultaten sprids fortfarande i olika former både till praktiker och forskare i form av uppdragsutbildningar, nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet. Läs mer om projektet här.

CHEFiOS-projektet har lett till ett flertal dotterprojekt och har kommit att bli ett helt forskningsområde kring chefers organisatoriska förutsättningar där ISM samverkar med forskare från andra institutioner.

Publicerat inom ramen för CHEFiOS

ISM-rapporter om CHEFiOS

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna, Corin & Björk, SNS 2017

Arbetsinnehållsanalys (ARIA), 2017

Chefers hållbarhet, avhandling, 2016

Skillnader i chefers organisatoriska förutsättningar, 2016

Chefers rörlighet, 2016

Jobbkrav och jobbresurser, 2016

Chefers organisatoriska förutsättningar, avhandling, 2013

Organisatorisk kapacitet, 2014

Illegitima uppgifter, 2013

Kontrollspann, 2013

Så skapas goda jobb, CHEFiOS 2013

Typiska situationer, 2012

Det kontrollerade chefskapet (NPM), 2011

Chefers omsättning, 2011