Satsningen på vårdsamordnare – bra för både personal och patient

Publicerad:
Lilian Wiegner, överläkare Institutet för stressmedicin
Lilian Wiegner från Institutet för stressmedicin är en av dem som tagit fram utbildningen för Vårdsamordnare.

Den som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattningssyndrom kan få hjälp på sin vårdcentral av en vårdsamordnare. Sedan 2015 utbildas vårdsamordnare vid Göteborgs Universitet i samarbete med Västra Götalandsregionen och idag finns funktionen på hälften av alla vårdcentraler inom VGR.

Tidigare omfattade det utökade stödet endast patienter med depressionssjukdom, men sista året har den stressrelaterade psykiska ohälsan fått ett större utrymme.

Resultaten är mycket positiva, patienterna mår bättre och vårdsamordnarna själva upplever att man kan ge tillgänglighet, kontinuitet och mycket gott stöd till patienten.

Lilian Wiegner på ISM är med i styrgruppen som tagit fram den nya 7,5 hp kursen. ISM är med vid såväl utbildning som examinationen vid kursens slut. Nya utbildningstillfällen startar under våren 2018.

Är du intresserad?
Läs mer om utbildningen och funktionen vårdsamordnare