Kap 10 Livet är inte bara arbete

Allt hänger ihop!

Som arbetsgivare kan man på olika sätt möjliggöra hälsofrämjande val för enskilda medarbetare, men hälsofrämjande åtgärder på individnivå kan aldrig ersätta hälsofrämjande åtgärder på grupp- och organisationsnivå och/eller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Varje insats måste sättas i sitt sammanhang.

Balans mellan arbete och fritid

Här kan du läsa om olika strategier för att som medarbetare hantera gränser mellan arbetsliv och privatliv, i ett allt mer gränslöst arbete och även få konkreta råd.

Att hantera krav och andra utmaningar

Här beskrivs kort olika copingstrategier för att med tanke och handling påverka din upplevda stress, om hur du som arbetsgivare kan ge stöd genom att upptäcka tidiga tecken och olika program för stresshantering.

Levnadsvanor

Vad skall man tänka på när man som arbetsgivare vill främja goda levnadsvanor hos medarbetarna? Vilka fallgropar kan man undvika? Har hälsoundersökningar på arbetsplatsen  någon effekt? Här finns även råd vad gäller sömn och återhämtning mm

Läs hela rapport 21 via länk nedan

ISM-rapport 21