Framtidens vårdavdelning: Komplicerade och komplexa frågor i ett utvecklingsprojekt

Uppdaterad:
Publicerad:
Omslag ISM-rapport 20. Framtidens vårdavdelning. Komplicerade och komplexa frågor i ett utvecklingsprojekt.

Framtidens vårdavdelning är ett utvecklingsarbete på avdelningen kirurgi med kolorektal inriktning, Östra sjukhuset inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). ISM-rapport 20 syftar till att ge stöd till spridningen av de resultat man funnit.

I denna rapport beskriver Hans Lindgren ett utvecklings- och förändringsarbete inom vården där särskilda förutsättningar skapats för att utifrån teori och praktikerkunskap skapa ”Framtidens vårdavdelning”. Han har kunnat följa och analysera denna process under dess första år och har då valt att utforska de centrala frågeställningar som hanteras. Utgångspunkten har varit att betrakta frågeställningarna som komplicerade eller komplexa. Eftersom vården alltmer kännetecknas av organisatorisk komplexitet är det nödvändigt att förstå denna typ av sammanhang och vad de ställer för krav när man planerar och driver utvecklings- och förändringsarbete. Även om det projekt som beskrivs inte kan anses typiskt när det gäller de förutsättningar som vanligen gäller för vårdutvecklingsarbete på sjukhus, så finns mycket tänkvärt att hämta för vårdutvecklare, praktiker, chefer och andra personer som arbetar med styrning och ledning inom hälso- och sjukvård. Författaren sammanfattar också sina egna erfarenheter och reflektioner, inte enbart från detta projekt utan även från sina övriga kontakter med hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Ladda ned ISM-rapport 20 här.