Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Patientavgift ska tas ut som för sjukvårdande behandling vid besök hos vårdsamordnare för psykisk ohälsa på vårdcentral