Privata vårdgivare i västra området

Den här webbsidan innehåller information som riktas specifikt till privata vårdgivare i västra området. Sidan uppdateras allt eftersom.

Bilderna nedan beskriver den nya indelningen och tidplanen.

Implementeringsstrategi
Tidplan för utrullning av Millennium
Hösten 2026 - utrullning i västra området