Ändrade förhållanden

Kontaktvägar vid ändrade förhållanden

Vid förändrade förhållanden ska regionen informeras enligt nedan tabell. Länk i tabellen leder till korrekta blanketter som ska användas.

  KIV Kontakt- och utbetalnings-uppgifter

eFrikort 
Blankett 1
Blankett 2

Anmälan om arvodeskategori
Bolagsform X X X  
Mottagningsadress X X   X
Kontaktuppgifter till mottagningen X X    
Utbetalningsnummer/bank   X    
Byte av personliga kontaktuppgifter X X