Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Naturbetesdrift

Är du intresserad av betesdjur och vill du arbeta med landskapsvård i exempelvis tätortsnära miljöer? I utbildningen Naturbetesdrift ges du både teoretisk och praktisk kunskap i en unik kombination av djurskötsel och landskapsvård i naturbetesmark.

Det finns idag markområden kring våra städer och större tätorter som utgörs av mindre skiften och naturmarker som av odlingstekniska skäl växer igen. Det är ytor som kan tas tillvara inom lantbruket genom naturbete och även en möjlighet att öka lokal livsmedelsproduktion. Utbildningen Naturbetesdrift ger dig de grundkunskaper som krävs inom traditionell lantbrukssektor.  Du lär dig skötsel av olika betesdjur, primärt nöt och får, att producera grovfoder av rätt kvalitet för betesdjuren och naturbetesmarkernas bevarande. Du lär dig hantera för området nödvändiga maskiner och redskap. Utbildningen utgår från det stadsnära perspektivet och att ta tillvara betesdjurs förmåga att hålla kulturlandskap inbjudande och tillgängliga. Du ges även möjlighet att skriva prov och köra upp för Motorsågskörkort och Röjsågskörkort.

Utbildningsform och upplägg

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 75% studietakt med platsbunden undervisning tre dagar i veckan, ungefär var fjärde vecka är helt på distans. Utbildningen omfattar 600 poäng och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

Platsbundna studier

Som student kommer du att vara på skolan ca 3 dagar i veckan och förutom de teoretiska utbildningsmomenten även delta i arbete skötsel och underhåll av djuren på gården. Samt även i arbetet med naturbetesmarkerna runt Lärjeåns dalgång som delvis rinner genom gårdens ägor. Den praktiska undervisningen sker på vår skolanläggning på Angereds gård i Göteborg.

Digital utbildningsplattform

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde exempelvis traditionell lantbruksverksamhet och naturvårdsföretag. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

Efter utbildningen

Arbetstillfällen finns som djurskötare inom vår traditionella lantbrukssektor. Men även en ny typ av yrke där du arbetar med egna betesdjur och hjälper kommuner och andra aktörer som äger naturmarksområden som behövs hävdas och hållas tillgängliga. Entreprenörskapskursen som ingår i utbildningen ger grunden för att fokuseras mot detta område.

Antagning

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på vår anläggning Angereds gård i Göteborg.

Läs mer om Angereds gård

Studieform

Semidistans med platsbundna studier

Studietakt

75%

Kurser - 600 poäng (40 veckor)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL - praktik)

Utbildningen består av cirka 25 heldagar APL.

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Du bekostar din kurslitteratur och arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis

Studieperiod

Utbildningen har för närvarande ingen planerad start. 

Jan Anderson

Yrkeslärare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-12-09 11:22