Ekologisk grönsaksproducent

Händer som håller i en kruka och en planta

Studieperiod

13 januari – 26 december 2025

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans med platsträffar på Naturbruksskolan Sötåsen

Vill du starta och driva företag med fokus på ekologisk fältmässig grönsaksodling? I vår utbildning Ekologisk grönsaksproducent får du förutsättningar som yrkesodlare att odla en mångfald av grödor som säkrar din inkomst.

Om utbildningen

Här får du möjlighet att lära dig grunderna i trädgårdsodling med fokus på ekologisk frilandsodling av grönsaker. Som grönsaksproducent kan du odla från liten till stor skala och under utbildningen får du kunskaper om jordens förutsättningar, näringskunskap och jordbearbetning.

Utifrån olika odlingssystem får du kunskaper om ett varierat sortiment grönsaker. Du lär dig om biologiskt växtskydd för att förebygga samt göra insatser mot skadedjur och växtsjukdomar. I utbildningen ingår traktorkörning samt kunskap om aktuella redskap och maskiner. Du får också möjlighet att lära dig grunderna i att starta och driva ett företag inom den gröna näringen.

Vad kan jag jobba som?

När du är klar med din utbildning kan du starta eget företag inom grönsaksproduktion eller utveckla din befintliga odlingsverksamhet. Det finns även möjlighet att arbeta som anställd inom grönsaksodlingsbranschen. Din APL-plats kan leda till att ni blir kollegor i branschen.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med cirka 10 platsbundna träffar om vardera 3 sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden.

Under träffarna arbetar vi praktiskt i fältmässig ekologisk grönsaksodling som vi har på vår anläggning naturbruksskolan Sötåsen som ligger i en vacker och grön miljö. På Sötåsen har man i över tjugo år har bedrivit ekologisk KRAV-godkänd produktion. Produktion av grödor sker främst på friland och i utbildningen finns det möjlighet att använda traditionella redskap till moderna maskiner inom precisionsodling. Vi besöker även den gröna näringen genom olika studiebesök. Vi följer grödorna från förkultivering och i säsongen ända fram till skörd. Det finns även utrymme att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med andra odlingsintresserade.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av minst 15% APL, cirka 20 heldagar. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde som stärker dina kunskaper i din utbildning. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.


Utbildningsinnehåll

Kurser - 500 poäng (50 veckor)

  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0) 100p
  • Lantbruksmaskiner 1 (LAULAT01) 100p
  • Trädgårdsodling – specialisering Ekologisk grönsaksodling (TRRTRA00S2) 100p
  • Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär (TRRTRD0) 100p
  • Växtodling 1 (VAOVAT01) 100p

Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Skillnader mellan våra odlingsutbildningar

Market Gardener 

Utbildningen är förlagd på Angereds Gård i Göteborg. Market Gardening är ett etablerat och tydligt ramverk som utbildningen i Göteborg utgår från där den peri-urbana platsen, i en storstadsregion, formar hur denna produktionsmodell anpassas till rådande marknad. Produktionen av grönsaker är högintensiv och odlingens uppbyggnad är anpassad efter maskinpark och redskap. Utbildningsåret följer Göteborgs stads projekt Modellodlingen som drivs på Angereds gård. Läs mer om Market gardener här.

Småskalig ekologisk grönsaksodling

Utbildningen är förlagd på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara som är beläget i ett traditionellt jordbrukslandskap där lokal inverkan i sin tur påverkar val av slutkund. Här är utbildningen inte lika knuten till Market Gardening och friare i bäddstrukturen. På Uddetorp anläggs under utbildningsåret en produktiv köksträdgård med ett estetiskt uttryck, här förädlas även en del av grödorna vid odlingssäsongens slut. Läs mer om småskalig ekologisk grönsaksodling här.

Ekologisk grönsaksproducent

Utbildningen är förlagd på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda som är en KRAV-certifierad gård, belägen på traditionella jordbruksmarker med utblick över Göta kanal. I den här utbildningen kan grossist likväl som REKO-ring vara slutkund. Produktionen av grönsaker sker på friland där maskinanvändning är centra, med till exempel traktorer ihop med redskap vid markberedning, sådd och skörd.


Malin Mann

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer