Grundkurs i skogsbruk – studieförberedande

Studieperiod

29 april 2024 – 11 april 2025

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans med platsträffar på Naturbruksskolan Svenljunga

Vill du bli anställningsbar på ett skogsbolag, skogsvårdsfirma eller hos en entreprenör inom skogen? Eller vill du läsa vidare till Skogsmästarutbildningen på Sveriges Lantbruksuniversitet? I Grundkurs i skogsbruk – studieförberedande ges du en bred grundläggande kunskap om skog, både vad gäller skötsel, virkeslära och virkestransport med skotare.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig goda kunskaper i skötsel av skog och ger dig förståelse för sammanhanget mellan biologi och ekonomi. Du läser marklära, skogsuppskattning, uppföljning av plantering, röjning och gallring. Du ges kunskaper som ger kompetensbevis ”Natur och Kulturmiljövård i skogen” (grönt kort). Vi går igenom träslagskännedom, virkesegenskaper och användningsområden. Du lär dig hantera motorsåg och röjsåg. Du ges möjlighet att skriva prov och köra upp för Motorsågskörkort (AB), Röjsågskörkort (RA, RB). Grundkurs i skogsbruk gör dig anställningsbar i näringen direkt efter avslutad utbildning. Dessutom får du praktiska och teoretiska grunder i terrängtransport och virkestransport med skotare.

Vad kan jag jobba som?

Behovet av yrkeskunnande inom manuellt skogsarbete är stort och efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att arbeta som egen företagare inom skogsvård eller ta anställning på ett företag. Utbildningen utgör också en del av de särskilda förkunskaper som krävs för att söka vidare till Skogsmästarutbildningen på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 500 poäng och ges som semidistans i 50% studietakt med ca 7 platsbundna träffar om vardera 2-4 sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Träffarna för virkestransport med skotare omfattar ytterligare två tillfällen vardera två veckors sammanhängande utbildning i Svenljunga.

På träffarna arbetar vi med praktiska moment på vår skolanläggning i Svenljunga som maskinkörning med skotare i både simulatorer och riktiga maskiner, trädfällning med motorsåg. Vi har föreläsningar i exkursform där bla. bonitering och skogsuppskattning ingår, ni redovisar inlämningsuppgifter samt gör studiebesök i närområdet.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av minst 15% APL, ca 20 heldagar. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde exempelvis inköpsorganisation, Skogsstyrelsen eller manuellhuggare som stärker dina kunskaper i din utbildning. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.


Utbildningsinnehåll

Kurser 500 poäng (50 veckor)

  • Virkestransport med skotare (SKMVIE0), 100 p
  • Terrängtransporter (SKMTER0), 100 p
  • Motor- och röjmotorsåg 1 (MOTMOT01), 100 p
  • Skogsskötsel 1 (SKGSKO01), 100 p
  • Virkeslära (SKGVIR0), 100 p

Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Mats-Ola Tranell

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer