Handelsträdgård

Händer som håller i och beskär en växt

Studieperiod

24 mars 2025 – 26 mars 2026

Studietakt och studieform

50%, semidistans med platsträffar på Naturbruksskolan Uddetorp

Vill du ha ett varierande serviceyrke med försäljning i trädgårdsbutik, ett Garden center? Handelsträdgård är en allsidig utbildning som ger dig en god grund med både trädgårds- och floristkunskap.

Om utbildningen

Handelsträdgård är en sammansatt utbildning för dig som till exempel vill arbeta vid sidan av studierna. Utbildningen ger dig förutsättningar att ge trädgårdens kunder service i butik och att hjälpa dem med snittblommor.
Utifrån säsongens skiftningar lär du dig möta kunder och hjälpa dem med växtförslag till trädgården, råd om odling och beskäring. Du lär dig binda buketter av odlade snittblommor, plantera och skapa blomstergrupper samt dekorationer av fräscha snittblommor. Du får också kunskaper i binderier för olika tillfällen som begravningsbinderier och säsongsbetonade arbeten.

Du lär dig ett bassortiment av växter där du också får träna dig i identifiering, skötsel och förökning av trädgårdsväxter samt sätta samman olika växtförslag till plantering. Du får odla och driva upp säsongsblommor och snittblommor för skörd till floristarbeten. Där lär du dig även jordbearbetning, jordblandningar, bevattning och gödsling.

Vad kan jag jobba som?

När du är klar med din utbildning kan du arbeta som försäljare i en handelsträdgård, ett Garden center.

Om yrket

Arbetet innebär mycket kundkontakter och det är viktigt att ge bra service. Arbetstiderna är oregelbundna, butikerna är öppna helger och kvällar och arbetsbelastningen kan vara hög under olika säsonger och storhelger.

I arbetet ingår alla uppgifter som förekommer i en butik, ta emot, packa upp och prismärka växter och varor. Man arbetar med att exponera varor i butik, ge service och stå i kassa samt även administrativt med inköp.
Skötsel av trädgårdsväxter, snittblommor och krukväxter samt binderier och plantering. Inom- och utomhusjobb med stor bredd på arbetsmomenten,
allt från tunga lyft till att rensa ogräs i krukor och gångar, kassajobb och binda buketter.

Att jobba som florist är ett kreativt jobb som kräver känsla för färg och form och möta upp kundens önskemål. I en Handelsträdgård som butiksförsäljare möter du hela tiden kunder och arbetar såväl med trädgårdsväxter, snittblommor och krukväxter som interiörer och trädgårdstillbehör.

Liknande utbildning

För dig som vill ha mer fördjupande kunskap har vi kursen Handelsträdgård lärling med 100% studietakt som omfattar 800 poäng där du till största delen är på en eller flera arbetsplatser och tränas in i yrket på ett mer omfattande praktiskt sätt direkt i anslutning till kunder på en handelsträdgård, Garden center, Blomsterbutik. Här får du mer kunskap inom växter och en större /bredare floristkunskap.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med 10 platsbundna veckoträffar fördelat under utbildningstiden. Träffarna sker på Naturbruksskolan Uddetorp utanför Skara. Utbildningen omfattar 500 poäng vilket innebär 50 veckor. 

Platsbundna träffar

På de platsbundna träffarna arbetar vi med olika praktiska moment varvat med genomgångar och föreläsningar. Muntliga redovisningar förekommer samt arbete i diskussionsforum. Du lär dig både i klassrum och i fält under alla årstider. Där kan momenten vara till exempel förkultivering, sådd av sommarblommor, blommor till snitt, skötsel av rabatter och planteringar med växter och jordbearbetning. Likaså arbetar vi löpande med vetenskapliga namn (latin) och identifiering gällande trädgårdsväxter, snittblommor och krukväxter under utbildningen.

Vi arbetar också med fältstudier och beröring av växtskydd, trädgårdars olika lägen med växtval utifrån jord, sol, vind, vatten och härdighet. Vi lär oss om säsongsvarierande buketter, dekorationer, kransar och andra typer av binderier av naturmaterial samt odlade snittblommor där vi arbetar med klassiska tekniker och stilar.

I utbildningen följer vi årstiderna och arbetar med olika moment specifika för säsongen under platsträffarna, oavsett om det rör sig om trädgårdsarbete eller blomsterbinderi där snittblommorna varierar efter årstiderna med sitt utbud.

Närvaro under platsträffar är av stor vikt då bedömningsmoment förkommer liksom träningsmoment.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av minst 15% APL vilket motsvarar 40-45 heldagar. Den är fördelad på två perioder, en trädgårdsfokuserad och en floristfokuserad. Under din APL följer du arbetsplatsens arbetstider, du har kontinuerlig kontakt med skolan och arbetar digitalt på lärplattformen.
APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. APL:en gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde på en handelsträdgård, ett Garden center med florist- och trädgårdsverksamhet som stärker dina kunskaper i din utbildning.

Din APL är ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete och görs i nära anslutning till kunder där du får arbeta i såväl kundmiljöer med försäljning som bakom kulisserna i allt bakomliggande arbete.
En APL plats ordnas i samråd med skolan på en ort nära dig.


Utbildningens innehåll

Kurser – 500 poäng (50 veckor)


Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Ida Skog

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer