Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Market Gardener

Småskalig grönsaksodling

Vill du odla effektivt på liten yta samtidigt som du stimulerar biologisk mångfald både ovan och i jord? Är drömmen att starta en småskalig ekologisk grönsaksodling? Då kan utbildningen Market Gardener vara något för dig!

Utbildningen inleds med grundläggande kunskap i småskalig grönsaksodling - levande jordar, planering, etablering, sådd, skötsel och skörd. Här får du chansen att både teoretiskt och praktiskt gå igenom säsongens alla odlingsmoment, med stöd i de senaste metoderna och redskapen. När grunden är lagd skiftas fokus delvis mot hur en market gardener kan producera grönsaker effektivt - både på friland och i enklare växthus. Vi fokuserar på hur strategin kan utformas för att säkerställa en hållbar produktion genom affärsutveckling och företagande, växthusteknik och säsongsförlängning.

Utbildningen Market Gardener djupdyker i de odlingstekniker som exempelvis Eliot Coleman och Jean-Martin Fortier utvecklat sedan slutet av 1900-talet. En gräsrotsrörelse som nu, efter att ha tagit över Nordamerika, även blivit ett etablerat ramverk för européer som vill bedriva småskalig grönsaksodling till försäljning. Med låga ekonomiska trösklar, mestadels handarbete, yteffektiv produktion och smarta affärsmodeller ser allt fler detta som ett framtidsyrke! 

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med ca tio platsbundna träffar om vardera två till tre sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 600 poäng och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

På träffarna arbetar vi med praktiska moment på vår skolanläggning Angereds gård här har vi möjlighet att förvandla teori till praktik på en market garden odling på skolan eller genom arbetsdagar hos närliggande småskaliga grönsaksproducenter. Träffarna varvas med lärarledd undervisning på plats med föreläsningar och workshops inom ämnet.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta.

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. Den är uppdelad i två perioder, en på våren och en under sensommaren för att få en så bred bild som möjligt av hur en verksamhet kan drivas. Verksamheterna inom denna typ av produktion skiljer sig ganska markant så ta tillfället i akt att uppleva hur din drömodling drivs i praktiken och som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

Efter utbildningen kan du exempelvis starta din egen verksamhet eller bli anställd. Även flera småskaliga producenter väljer att ha säsongsanställda.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på vår anläggning Angereds Gård i Göteborg.

Läs mer om Angereds gård

Utbildningen är ett samarbete med Göteborgs Stad. Mellan 2019-2021 anlade projektet ”Modellodlingen” på Angereds Gård, en småskalig grönsaksodling utifrån principerna i en Market Garden. Läs mer om Modellodlingen här; https://stadsnaraodling.goteborg.se/modellodling-pa-angereds-gard/

Under 2022 kommer odlingsytan driftas av Grundskoleförvaltningen som en Market garden.

Film - vi berättar mer om våra utbildningar inom trädgård och odling

Studieform

Semidistans med platsbundna träffar 

Studietakt

50%

Kurser - 600 poäng (60 veckor)

  • Marken och växternas biologi (BIGMAN0) 100p
  • Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär (TRRTRD0) 100p
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S3) 100p – Inriktning Småskalig ekologisk odling
  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0) 100p
  • Odling i växthus 1 (ODIODL01) 100p
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S4) 100p – Inriktning Market Gardening

Arbetsplatsförlagt lärande (APL - praktik)

Utbildningen består av 24 heldagar APL

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Utbildningen finansieras av din hemkommun. Du bekostar din kurslitteratur och arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis https://vgr.alvis.se/

Studieperiod

 2023-04-17 - 2024-06-07

Ansökningsperiod

2023-02-01 till 2023-02-28 

Framtida beslutade utbildningstarter går att se i Alvis under respektive utbildning.

Skillnader mellan våra odlingsutbildningar

Market Gardener är förlagd på Angereds Gård i Göteborg. Market Gardening är ett etablerat och tydligt ramverk som utbildningen i Göteborg utgår från där den peri-urbana platsen, i en storstadsregion, formar hur denna produktionsmodell anpassas till rådande marknad. Produktionen av grönsaker är högintensiv och odlingens uppbyggnad är anpassad efter maskinpark och redskap. Utbildningsåret följer Göteborgs stads projekt Modellodlingen som drivs på Angereds gård.

Småskalig ekologisk grönsaksodling är förlagd på Uddetorp i Skara som är beläget i ett traditionellt jordbrukslandskap där lokal inverkan i sin tur påverkar val av slutkund. Här är utbildningen inte lika knuten till Market Gardening och friare i bäddstrukturen. På Uddetorp anläggs under utbildningsåret en produktiv köksträdgård med ett estetiskt uttryck, här förädlas även en del av grödorna vid odlingssäsongens slut. Läs mer här.

Ekologisk grönsaksproducent är förlagd på Sötåsen i Töreboda som är en KRAV-certifierad gård, belägen på traditionella jordbruksmarker med utblick över Göta kanal. I den här utbildningen kan grossist likväl som REKO-ring vara slutkund. Produktionen av grönsaker sker på friland där maskinanvändning är central tex. traktorer ihop med redskap vid markberedning, sådd och skörd. Läs mer här.

Jonas Lindh

Yrkeslärare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-02-01 15:56