Market Gardener

Hand som håller i gröna bönor

Studieperiod

15 april 2024 – 6 juni 2025

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans med platsträffar på Angereds gård

Vill du odla effektivt på liten yta samtidigt som du stimulerar biologisk mångfald både ovan och i jord? Är drömmen att starta en småskalig ekologisk grönsaksodling? Då kan utbildningen Market Gardener vara något för dig!

Om utbildningen

Utbildningen inleds med grundläggande kunskap i småskalig grönsaksodling - levande jordar, planering, etablering, sådd, skötsel och skörd. Här får du chansen att både teoretiskt och praktiskt gå igenom säsongens alla odlingsmoment, med stöd i de senaste metoderna och redskapen.

När grunden är lagd skiftas fokus delvis mot hur en market gardener kan producera grönsaker effektivt - både på friland och i enklare växthus. Vi fokuserar på hur strategin kan utformas för att säkerställa en hållbar produktion genom affärsutveckling och företagande, växthusteknik och säsongsförlängning.

Utbildningen Market Gardener djupdyker i de odlingstekniker som exempelvis Eliot Coleman och Jean-Martin Fortier utvecklat sedan slutet av 1900-talet. En gräsrotsrörelse som nu, efter att ha tagit över Nordamerika, även blivit ett etablerat ramverk för européer som vill bedriva småskalig grönsaksodling till försäljning. Med låga ekonomiska trösklar, mestadels handarbete, yteffektiv produktion och smarta affärsmodeller ser allt fler detta som ett framtidsyrke! 

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan du exempelvis starta din egen verksamhet eller bli anställd. Även flera småskaliga producenter väljer att ha säsongsanställda.

Ett samarbete

Utbildningen är ett samarbete med Göteborgs Stad. Mellan 2019-2021 anlade projektet ”Modellodlingen” på Angereds Gård, en småskalig grönsaksodling utifrån principerna i en Market Garden. Läs mer om Modellodlingen här

Under 2024 fortsätter den småskalige grönsaksproducenten Lilla Jordbruket att drifta Modellodlingen i samarbete med Angereds gård och eleverna på Market Gardener-utbildningen. Detta möjliggör förmedling av aktuell spetskompetens genom det praktiska arbete och den odlingsplanering som utförs i en kommersiell grönsaksodling.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med ca tio platsbundna träffar om vardera 2-3 sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 600 poäng och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

Platsträffar

På träffarna arbetar vi med praktiska moment på vår skolanläggning Angereds gård här har vi möjlighet att förvandla teori till praktik på en market garden odling på skolan eller genom arbetsdagar hos närliggande småskaliga grönsaksproducenter. Träffarna varvas med lärarledd undervisning på plats med föreläsningar och workshops inom ämnet.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av minst 15% APL, vilket motsvarar 24 heldagar. Den är uppdelad i två perioder, en på våren och en under sensommaren för att få en så bred bild som möjligt av hur en verksamhet kan drivas. Verksamheterna inom denna typ av produktion skiljer sig ganska markant så ta tillfället i akt att uppleva hur din drömodling drivs i praktiken och som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta.


Utbildningsinnehåll

Kurser – 600 poäng (60 veckor)

  • Marken och växternas biologi (BIGMAN0) 100p
  • Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär (TRRTRD0) 100p
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S3) 100p – Inriktning Småskalig ekologisk odling
  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0) 100p
  • Odling i växthus 1 (ODIODL01) 100p
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S4) 100p – Inriktning Market Gardening

Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Skillnader mellan våra odlingsutbildningar

Market Gardener 

Utbildningen är förlagd på Angereds Gård i Göteborg. Market Gardening är ett etablerat och tydligt ramverk som utbildningen i Göteborg utgår från där den peri-urbana platsen, i en storstadsregion, formar hur denna produktionsmodell anpassas till rådande marknad. Produktionen av grönsaker är högintensiv och odlingens uppbyggnad är anpassad efter maskinpark och redskap. Utbildningsåret följer Göteborgs stads projekt Modellodlingen som drivs på Angereds gård. Läs mer om Market gardener här.

Småskalig ekologisk grönsaksodling

Utbildningen är förlagd på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara som är beläget i ett traditionellt jordbrukslandskap där lokal inverkan i sin tur påverkar val av slutkund. Här är utbildningen inte lika knuten till Market Gardening och friare i bäddstrukturen. På Uddetorp anläggs under utbildningsåret en produktiv köksträdgård med ett estetiskt uttryck, här förädlas även en del av grödorna vid odlingssäsongens slut. Läs mer om småskalig ekologisk grönsaksodling här.

Ekologisk grönsaksproducent

Utbildningen är förlagd på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda som är en KRAV-certifierad gård, belägen på traditionella jordbruksmarker med utblick över Göta kanal. I den här utbildningen kan grossist likväl som REKO-ring vara slutkund. Produktionen av grönsaker sker på friland där maskinanvändning är centra, med till exempel traktorer ihop med redskap vid markberedning, sådd och skörd.


Jonas Unger

Utbildningsansvarig, yrkeslärare

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer