Djurskötare – lantbruksdjur

Kalvar på grönbete

Studieperiod

Det finns för närvarande ingen planerad utbildningsstart.

Studietakt och studieform

Helfart, skolförlagd

Vill du arbeta professionellt med de vanligaste produktionsdjuren i svenskt lantbruk? I utbildningen Djurskötare lantbruksdjur får du den grundläggande kunskap som krävs inom mjölk och gris.

Om utbildningen

Utbildningen passar dig som vill arbeta med skötsel av lantbruksdjur, men behöver praktiska och teoretiska grundkunskaper. Du får bland annat lära dig om djurens beteende och biologi, skötsel, utfodring, avel och förebyggande hälsovård. Under utbildningen ges även en introduktion om maskiner och teknik som används inom djurhållning idag. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges i 100% studietakt med platsbunden undervisning två - tre dagar i veckan. Utbildningen omfattar 520 poäng och yrkeskurserna har två- tre skolförlagda dagar och två-tre dagar APL per vecka. Du som studerande kommer att ha undervisning på våra anläggningar Uddetorp i Skara och Sötåsen strax utanför Töreboda.

Utbildningen inleds med en vecka orienteringskurs. Då varvas praktiska övningar på skolans jordbruk med studiebesök och teoretisk undervisning. Orienteringskursen är skolförlagd hela veckan.

Efter första veckan läser du kursen Lantbruksdjur 1 med tre skolförlagda dagar och två självstudiedagar i veckan. Under kursen har du praktiskt arbete i skolans djurstallar varvat med övningar och teori. Kursen pågår i fem veckor.

Sedan läser du yrkeskurser där du kan fördjupa dig inom mjölk och gris och du gör även APL (arbetsplatsförlagt lärande) på lantbruksföretag med modern djurhållning. Yrkeskurserna har två- tre skolförlagda dagar och två-tre dagar APL per vecka.

APL görs med fördel på din hemort. En mindre del av de skolförlagda momenten kan genomföras på distans. 


Utbildningsinnehåll

Kurser - 520 poäng

  • Djurens biologi (BIGDJE0), 100 p
  • Lantbruksdjur 1 (LANLAN01), 100 p
  • Lantbruksdjur 2 (LANLAN02), 100 p
  • Lantbruksdjur specialisering (LANLAN00S), 100 p
  • Lantbruksdjur specialisering (LANLAN00S2), 100 p
  • Orienteringskurs (KGYORI11C), 20 p

Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Roland Johansson

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer